Søg økonomisk støtte menneskerettighedsforkæmpere Retfærdighed Kontakt

01.
Kort sagt

Sådan søger du

Der kan uddeles støtte til relief formål i overensstemmelse med Amnesty Internationals gældende regler for relief, samt støtte til andre opgaver, herunder lægelige formål, der har relation til vores arbejde. 

Udvalgets midler er begrænsede, og der vil blive foretaget en individuel vurdering af de indkomne ansøgninger for at fordele midlerne på den mest effektive måde.

Størrelsen af udvalgets midler varierer fra år til år. Men typisk vil der blive uddelt ca. 100.000 kr. pr år fordelt på portions-størrelser af 5.000-30.000 kr.

Udvalget mødes fire gange om året og behandler ansøgningerne. Efter hvert møde vil der blive udsendt skriftligt svar til ansøgerne, der kan forvente at modtage svaret i løbet af 14 dage.

De kommende møder afholdes: 

Tirsdag den 30. maj 2017
Tirsdag den 29. august 2017

Ansøgningen skal være udvalget i hænde senest otte dage inden næstekommende udvalgsmøde. Der er mulighed for hastebehandling af ansøgninger, hvis udvalgets formand finder det nødvendigt.

Kontakt udvalget

Kontakten til udvalget foregår via Lotte Broberg på vores sekretariat:

Email:lbroberg@amnesty.dk

Telefon: 33 45 65 65.

Ansøgning kan mailes til Lotte Broberg på ovennævnte email adresse eller sendes pr. post til:

Amnesty International

Gammeltorv 8, 5 sal
1457 København K

Att.: Lotte Broberg

Brug skemaet herunder til at søge.

Ansøgningsskema til udvalg for økonomisk støtte
02.
Relateret indhold
@amnestydk

RT @CandU_Film: Wonderful to see #Angola3 in Denmark today! Pls help us tell their incredible story #stopsolitary Pls RT @amnestydk https:/…

@amnesty

1500 Palestinian prisoners detained by Israel are now on #hungerstrike. Their rights must be protected NOT violated… https://t.co/d84Dy0nV71