Søg økonomisk støtte menneskerettighedsforkæmpere Retfærdighed Kontakt

01.
Kort sagt

Sådan søger du

Der kan uddeles støtte til relief formål i overensstemmelse med Amnesty Internationals gældende regler for relief, samt støtte til andre opgaver, herunder lægelige formål, der har relation til vores arbejde. 

Udvalgets midler er begrænsede, og der vil blive foretaget en individuel vurdering af de indkomne ansøgninger for at fordele midlerne på den mest effektive måde.

Størrelsen af udvalgets midler varierer fra år til år. Men typisk vil der blive uddelt ca. 100.000 kr. pr år fordelt på portions-størrelser af 5.000-30.000 kr.

Udvalget mødes fire gange om året og behandler ansøgningerne. Efter hvert møde vil der blive udsendt skriftligt svar til ansøgerne, der kan forvente at modtage svaret i løbet af 14 dage.

De kommende møder afholdes: 

Onsdag den 30. november 2016
Tirsdag den 29. november 2016
Tirsdag den 28. februar 2017
Tirsdag den 30. maj 2017
Tirsdag den 29. august 2017

Ansøgningen skal være udvalget i hænde senest otte dage inden næstekommende udvalgsmøde. Der er mulighed for hastebehandling af ansøgninger, hvis udvalgets formand finder det nødvendigt.

Kontakt udvalget

Kontakten til udvalget foregår via Anita Andersen på vores sekretariat:

Email: aandersen@amnesty.dk 

Telefon: 33 45 65 65.

Ansøgning kan mailes til Anita Andersen på ovennævnte email adresse eller sendes pr. post til:

Amnesty International

Gammeltorv 8, 5 sal
1457 København K

Att.: Anita Andersen

Brug skemaet herunder til at søge:

 

 

Ansøgningsskema til udvalg for økonomisk støtte
02.
Relateret indhold
@amnestydk

UK og USA sender våben og bistand til krig i #Yemen. For 7-årige Samia kostede det et ben https://t.co/WqeI3zmqUI https://t.co/yVOKm2d1if

@amnesty

Yemeni civilians can’t forget, nor can we. Don’t let Yemen be the #ForgottenWar https://t.co/odEuqtHP9a https://t.co/Y9EXFTNAyy