12. februar 2020   (, , )

Danske børn sidder fast i flygtningelejre i Syrien – under grusomme forhold. Kræv, at regeringen tager børnenes tarv alvorligt og sikrer, at børnene hurtigst muligt kommer hjem til Danmark.

Al-Hol flygtningelejren i det nordøstlige Syrien huser omkring 70.000 mennesker, hvoraf cirka 45.000 er børn. Ifølge Røde Kors er der hverken telte, senge eller toiletter nok.

De fleste, der opholder sig i lejren, er fra Syrien eller Irak. Det er mennesker, som har mistet alt på grund af de brutale væbnede konflikter, som har hærget disse lande i mange år.

I en adskilt del af lejren bor der omkring 11.000 kvinder og børn fra mange andre lande, herunder Danmark. Kvinderne er mistænkt for at have rejst til regionen for at slutte sig til de væbnede grupper, som kalder sig for Islamisk Stat (IS eller ISIL).

Børnene lever under forfærdelige forhold

De udenlandske kvinder og deres børn i al-Hol lejren lever under specielt vanskelige kår. Sult og sygdomme er svært udbredt og mistanken om at være ”ISIL-familier” kan være livsfarlig. Sidste år anslog Politiets Efterretningstjeneste, at der er cirka 30 børn i flygtningelejre i Syrien som er danske eller har en tilknytning til Danmark.

De vilkår, der er i flygtningelejrene, er så forfærdelige, at de vil udgøre en dødsrisiko, hvis kvinderne og børnene skal leve der i længere tid. Udenrigsministeriet vurderer, at børnenes tilstand er kritisk, og at de risikerer at få alvorlige mén. Der mangler basale fornødenheder som rent vand, mad og lægehjælp, og de sanitære forhold er katastrofale.

Vi kræver, at den danske regering:

  • Henter de forældreløse danske børn, som sidder fast i al-Hol eller al-Roj lejren i Syrien, hjem til Danmark så hurtigt som muligt.
  • Henter de danske børn og deres mødre, som sidder i lejrene, hjem til Danmark.
  • Stiller mødrene for retten i Danmark, hvis de er mistænkt for at have deltaget i krigsforbrydelser eller terrorhandlinger.
  • I Danmark må myndighederne vurdere, om det er bedst for barnet at blive adskilt fra moren

Vi sender underskrifterne til regeringen hurtigst muligt.

Danmark svigter – vi skal ikke straffe børn for deres forældres handlinger!

Danmark har allerede svigtet, fordi de ikke har hentet børnene hjem før. Det drejer sig om børn i alderen 0-14 år. De er uskyldige og kan ikke bebrejdes for deres forældres handlinger.

FN’s børnekonvention og andre bestemmelser pålægger Danmark at gøre alt, hvad der er muligt for at sikre barnets tryghed og rettigheder – på den måde, som bedst varetager barnets tarv. Men det virker som om, at den danske regering er mere optaget af at forhindre, at børnenes mødre kommer hjem til Danmark end at redde børnenes liv. 

Dette til trods for, at både FN og alle de største humanitære- og menneskerettighedsorganisationer har opfordret alle lande til at tage sig af deres respektive borgere, som sidder fast i Syrien – og specielt børnene.

STØT AMNESTYS ARBEJDE

Giv et bidrag og støt menneske-rettighederne

Vi er 100 % uafhængige og dermed 100 % afhængige af din støtte

STØT NU

Opdateringer

7. oktober 2021: Børnene er ankommet til Danmark

Amnesty Danmark er glade for at høre, at de 14 børn og deres tre mødre nu er ankommet til Danmark. Men vi mangler stadig de resterende fem danske børn. Børn skal aldrig straffes for deres forældres handlinger!

Tak til alle jer 33.498 danskere, der skrev under på aktionen.

Hvad mener Amnesty om sagen? Få svar på dine spørgsmål her.

10. juni 2021: God nyhed! De danske børn i Syrien skal hentes hjem

Der er godt nyt for flertallet af de danske børn, der befinder sig i lejre i Syrien. De kan endelig komme i sikkerhed i Danmark sammen med deres mødre. 33.498 danskere har skrevet under på Amnestys aktion for at få børnene hjem.

Læs hele den gode nyhed her.

23. december 2020: Udenrigsministeriet fjerner støtten til to danske mødre

Mødrene er indespærret med deres børn i al-Roj lejren i Syrien. Efter udenrigsministeriet har fjernet deres støtte, mister de deres konsulære bistand. Det vil sige, at ministeriet ikke vil bistå med eksempelvis kontakt til deres pårørende eller advokater i Danmark.

11. Juni 2020: Underskrifterne er overleveret

I et brev til udenrigsminister, Jeppe Kofod, har Amnesty overleveret underskrifter fra de tusindvis af danskere, der har skrevet under på kravet om, at Danmark skal hente de danske børn, der sidder fanget i lejre i Syrien, hjem i sikkerhed.

Læs om overleveringen her