Hent børnene hjem fra Syrien

Aktionen er afsluttet...

...og underskrifterne sendt afsted. Tilmeld dig vores gratis sms-service og få automatisk besked, næste gang vi har en underskriftsindsamling.

01.
Kort sagt

Delil Souleiman/AFP/Ritzau Scanpix

Hent børnene hjem fra Syrien

Danske børn sidder fast i flygtningelejre i Syrien - under grusomme forhold. Kræv, at regeringen tager børnenes tarv alvorligt og sikrer, at børnene hurtigst muligt kommer hjem til Danmark.

Al-Hol flygtningelejren i det nordøstlige Syrien huser omkring 70.000 mennesker, hvoraf cirka 45.000 er børn. Ifølge Røde Kors er der hverken telte, senge eller toiletter nok.

De fleste, der opholder sig i lejren, er fra Syrien eller Irak. Det er mennesker, som har mistet alt på grund af de brutale væbnede konflikter, som har hærget disse lande i mange år.

I en adskilt del af lejren bor der omkring 11.000 kvinder og børn fra mange andre lande, herunder Danmark. Kvinderne er mistænkt for at have rejst til regionen for at slutte sig til de væbnede grupper, som kalder sig for Islamisk Stat (IS eller ISIL).

Børnene lever under forfærdelige forhold

De udenlandske kvinder og deres børn i al-Hol lejren lever under specielt vanskelige kår. Sult og sygdomme er svært udbredt og mistanken om at være ”ISIL-familier” kan være livsfarlig. Sidste år anslog Politiets Efterretningstjeneste, at der er cirka 30 børn i flygtningelejre i Syrien som er danske eller har en tilknytning til Danmark.

De vilkår, der er i flygtningelejrene, er så forfærdelige, at de vil udgøre en dødsrisiko, hvis kvinderne og børnene skal leve der i længere tid. Udenrigsministeriet vurderer, at børnenes tilstand er kritisk, og at de risikerer at få alvorlige mén. Der mangler basale fornødenheder som rent vand, mad og lægehjælp, og de sanitære forhold er katastrofale.


Vores krav

Vi kræver, at den danske regering:

  • Henter de forældreløse danske børn, som sidder fast i al-Hol eller al-Roj lejren i Syrien, hjem til Danmark så hurtigt som muligt.
  • Henter de danske børn og deres mødre, som sidder i lejrene, hjem til Danmark.
  • Stiller mødrene for retten i Danmark, hvis de er mistænkt for at have deltaget i krigsforbrydelser eller terrorhandlinger.
  • I Danmark må myndighederne vurdere, om det er bedst for barnet at blive adskilt fra moren

Vi sender underskrifterne til regeringen hurtigst muligt.


 

Danmark svigter - vi skal ikke straffe børn for deres forældres handlinger!

Danmark har allerede svigtet, fordi de ikke har hentet børnene hjem før. Det drejer sig om børn i alderen 0-14 år. De er uskyldige og kan ikke bebrejdes for deres forældres handlinger.

FN’s børnekonvention og andre bestemmelser pålægger Danmark at gøre alt, hvad der er muligt for at sikre barnets tryghed og rettigheder - på den måde, som bedst varetager barnets tarv. Men det virker som om, at den danske regering er mere optaget af at forhindre, at børnenes mødre kommer hjem til Danmark end at redde børnenes liv. 

Dette til trods for, at både FN og alle de største humanitære- og menneskerettighedsorganisationer har opfordret alle lande til at tage sig af deres respektive borgere, som sidder fast i Syrien - og specielt børnene.

Vi skal handle hurtigt. Vi har stadig mulighed for at redde børnene, men vi risikerer, at den forpasses.


02.
Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar


Kan man ikke bare hente børnene hjem, uden deres mødre?

Selv om mødrene ikke er uden skyld, er det heller ikke en mulighed at hente børnene hjem uden deres mødre. At adskille børn og mødre fra hinanden i den her situation vil være yderligere traumatiserende for børnene. I stedet mener vi, at kvinderne skal retsforfølges herhjemme i Danmark, hvis de er mistænkt for at have begået krigsforbrydelser eller terrorhandlinger.

Er det ikke bare kvindernes egen skyld? De kan jo bare lade være med at involvere sig i krigshandlinger.

Amnesty er helt enig i, at de kvinder, som er rejst til Syrien for at slutte sig til ISIL, har begået en dybt forkastelig og strafbar handling, som de bør retsforfølges for. Men det retfærdiggør ikke, at de ansvarlige politikere ikke henter dem hjem. Især ikke når det drejer sig om kvindernes børn, som er uden skyld. Børnene skal ikke straffes for deres forældres forbrydelser, og mødrene kan blive retsforfulgt ved danske domstole.

Islamisk Stat har begået afskyelige forbrydelser. Bør børnenes mødre ikke straffes, hvis de har bidraget?

Alle, der har deltaget i eller bidraget til krigsforbrydelser eller terrorhandlinger eller på anden vis støttet ISIL, skal retsforfølges. Imidlertid kan ingen i dag gennemføre en sådan retsproces i den del af Syrien, der kontrolleres af syrisk-kurdiske styrker, da disse styrker hverken har myndighed eller strukturer til at gøre det. Der har været tale om muligheder for en international domstol, men der er ingen tegn på, at dette kan realiseres i nogen nær fremtid.

Det er helt uacceptabelt, at regeringen udsætter børn for umenneskelig behandling, fordi deres mødre er mistænkt for forbrydelser. Det er dog muligt at bringe deres mødre for en domstol i Danmark.

Kvinderne udgør en sikkerhedstrussel, fordi de er radikaliserede. Vægter Danmarks sikkerhed ikke højere?

Vi taler om danske borgere, dvs. mennesker, der har ret til at være i Danmark. Hvis myndighederne mener, at de har begået kriminelle handlinger, skal de bringe dem for en domstol i en retfærdig rettergang, hvor de kan stilles til ansvar, men hvor de også har mulighed for at fortælle deres side af historien.

Det er uholdbart for den danske regering at fordømme danske borgere, uden at de har haft en chance for at forsvare sig mod anklagerne. Det er endnu mere uholdbart at straffe børnene for det, man mistænker, deres mødre for at have gjort.