AKTION: DANMARK

01.
Skriv under

Sæt en stopper for hadforbrydelser i Danmark

Desværre oplever mange LGBTI+-personer dagligt verbale eller fysiske overgreb. Ingen skal finde sig i at blive diskrimineret på grund af deres seksualitet, kønskarakteristika, kønsudtryk eller kønsidentitet. Derfor kræver en række organisationer politisk handling mod hadforbrydelser i Danmark nu!

(Advarsel: Indeholder historier om vold mod LGBTI+-personer)


02.
Baggrund

"Jeg er blevet råbt af, jeg er blevet tilsvinet verbalt, jeg har med nød og næppe undgået voldelige overfald. Jeg er vant til hvisken, jeg er vant til at scanne mine omgivelser for, at jeg kan føle mig sikker. Jeg bliver fejlkønnet, og jeg kender mange af mine queer-venner, der ved præcis, hvad jeg oplever. Flere af dem har oplevet værre." 

Mattias


Sådan lyder en af de 174 historier, som den landsdækkende protestbevægelse ’Lev og Lad Leve’ indtil videre har samlet ind. Historierne er indsamlet i forbindelse med deres kampagne mod hadforbrydelser begået mod LGBTI+-personer i Danmark.

Hjælp os med at kæmpe for alles ret til at være i det offentlige rum uden frygt for overgreb – skriv under på aktionen nu! 

Skriv under

Hvorfor skal jeg skrive under?

Med nok underskrifter kan vi presse justitsministeren til at ændre lovgivningen. En lovændring vil sikre en bedre juridisk beskyttelse for LGBTI+-personer samt øge opmærksomheden på problemet, så vi på sigt også kan skabe den kulturændring, det kræver at sætte en stopper for hadforbrydelser i Danmark. 

 

Hvad sker der med din underskrift?

Vi afleverer underskrifterne til justitsminister Nick Hækkerup sammen med Pride Copenhagen, LGBT+ Danmark og Lev og lad leve. De 1000 historier, som Lev og lad leve indsamler lige nu, vil også blive overleveret til justitsministeren. 

Skriv under

I 2018 registrerede politiet 74 hadforbrydelser rettet mod LGBTI+-personer i Danmark. Ifølge aktivister og organisationer, der beskæftiger sig med LGBTI+-rettigheder, er tallet dog langt højere, og LGBT+ Danmark modtager ugentligt henvendelser om diskrimination i det offentlige rum. 

Ifølge Institut for Menneskerettigheder viser undersøgelser, at ofre for hadforbrydelser ofte har en manglende tro på, at en anmeldelse vil nytte. De frygter også, at en anmeldelse vil få negative personlige konsekvenser. Det vigtigste våben i kampen mod hadforbrydelser er derfor at informere og rådgive borgere og myndigheder, så hadforbrydelser kommer frem i lyset, hvor de kan forebygges og bekæmpes.

Der er stadig stereotype forestillinger og fordomme om det at være LGBTI+-person i Danmark. Og det kan lede til chikane og mobning. Det kan Kaya, der ligesom Mattias har delt sin historie med Lev og Lad Leve, nikke genkendende til:

"Jeg blev grebet i skridtet og spurgt: 'Er du en mand eller en kvinde?' Da jeg trak mig væk, slog hun mig i jorden."

Kaya

Retten til et liv fri fra diskrimination er en helt grundlæggende menneskerettighed – det vil blandt andet sige retten til at udleve sin seksuelle orientering eller kønsidentitet uden frygt for overgreb.

Ifølge Institut for Menneskerettigheder står Danmark over for en række udfordringer. Eksempelvis er det problematisk, at nogle efterforskninger ikke fokuserer nok på, hvad motivet for hadforbrydelsen er. Det betyder nemlig, at nogle hadforbrydelsessager bliver behandlet som almindelige straffesager. Og det kan i sidste ende have den konsekvens, at problemets omfang ikke kommer frem i lyset, og at ofre ikke får adgang til retfærdighed.

Aktionen er lavet i samarbejde med LGBT+ Danmark, Copenhagen Pride og Lev og Lad Leve.

Skriv under og hjælp med at sætte en stopper for hadforbrydelser mod LGBTI+-personer i Danmark.

Vi kræver, at justitsminister Nick Hækkerup tilføjer kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika til lovteksten om hadforbrydelser.

SKRIV UNDER

Problemets omfang i Danmark

  • 29 procent af danske LGBTI+-personer er det seneste år blevet chikaneret.
  • En ud af fem danske transpersoner og interkønnede har inden for de seneste fem år oplevet fysiske eller seksuelle overfald. Det er dobbelt så mange som blandt resten af LGBTI+-gruppen.
  • Otte procent af danske LGBTI+-personer har oplevet overfald inden for de sidste fem år.

Kilde: A long way to go for LGBTI equality


03.
Spørgsmål & svar

Hvad er en hadforbrydelse?

Ifølge FN’s Menneskerettighedskomité er hadforbrydelser, forbrydelser begået mod mennesker på grund af – eller ud fra en antagelse om – vedkommendes race, etniske tilhørsforhold, religion, socioøkonomiske status, seksuelle orientering eller kønsidentitet.

Hadforbrydelsen kan blandt andet være af fysisk, psykisk eller verbal karakter, men også andre lovovertrædelser kan være begrundet i had mod en af de nævnte persongrupper.

Hvorfor beskæftiger Amnesty sig med hadforbrydelser?

FN's konvention om civile og politiske rettigheder (ICCPR) kræver, at stater beskytter alle menneskers rettigheder uden at diskriminere. Stater skal ikke kun afholde sig fra at krænke disse rettigheder, men skal også vise due diligence (rettidig omhu) for at sikre, at alle menneskerettighedskrænkelser forebygges, efterforskes og giver ofre oprejsning.

Konventionen om alle former for racediskrimination (ICERD) kræver, at stater garanterer retten til sikkerhed og beskyttelse mod vold uden diskrimination lige meget, om det er vold fra regeringer, et enkelt individ eller en gruppe.

På europæisk niveau er det EU's charter for fundamentale rettigheder, som beskytter retten til liv, til fysisk integritet og til et liv fri fra tortur samt forbyder diskrimination på baggrund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, kønskarakteristika, sprog, religion eller tro, politiske holdninger, national minoritetsstatus, handicap, alder eller seksuel orientering.

Hvorfor handler aktionen kun om LGBTI+-personer?

Der foregår også hadforbrydelser, som er motiveret af etnisk oprindelse, religion og andre identitetsparametre, hvorfor der også findes organisationer, der arbejder specifikt på race og/eller religion.

Amnesty vil selvfølgelig gerne alle hadforbrydelser til livs. Vores fokus ved Copenhagen Pride er dog hadforbrydelser mod LGBTI+-personer. Derudover er der opstået en unik mulighed for at støtte op om den landsdækkende protestbevægelse Lev og Lad Leve, som arbejder aktivt mod hadforbrydelser.

Er Danmark ikke allerede nået langt i kampen mod diskrimination mod LGBTI+-personer?

Danmark er på nogle parametre nået langt i kampen for at udrydde diskrimination på baggrund af seksuel orientering. Eksempelvis var vi det første land i verden, der ligestillede registrerede partnerskaber med ægtefæller. Det skete i 1989.

Diskrimination på baggrund af seksuel orientering, kønsidentitet og kønskarakteristika skal dog stadig forebygges og bekæmpes. Der er eksempelvis stadig stereotype forestillinger og fordomme om det at være LGBTI+-person. Og det kan lede til chikane og/eller mobning.