Aktion: Rusland

01.
Kort sagt

KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty

Rusland: Forgiftet og fængslet for sit politiske arbejde

Aleksei Navalny blev forgiftet af den russiske sikkerhedstjeneste. Nu skal han afsone flere år i fængsel for sit politiske arbejde. Skriv under på aktionen og kræv, at han skal løslades!


OPDATERING: Den 2. februar blev Aleksei Navalnys betingede dom ændret til tre og et halvt års fængsel. Men da han allerede har afsonet en del af sin straf i husarrest, er det reelt to år og otte måneder, han skal afsone i fængsel.

Aleksei Navalny er en kendt politisk aktivist og modstander af det russiske styre. Han har arbejdet imod korruption i landet i flere år. Sidste år blev han udsat for drabsforsøg, og nu er han blevet fængslet – bare for at have brugt sin ytringsfrihed.

En russisk domstol har netop idømt ham tre og et halvt års fængsel for sit fredelige politiske engagement.

Vis din støtte til Navalny ved at skrive under på aktionen og gør vores krav endnu stærkere. Jo flere vi er, des bedre.

Vi kræver, at de russiske myndigheder skal:

  • Løslade Aleksei Navalny omgående og uden betingelser.
  • Stoppe forfølgelsen af Aleksei Navalny og alle andre kritikere af russiske myndigheder.

Underskrifterne sendes til Ruslands præsident Vladimir Putin. Vi kræver, at Putin bruger sin position til at opfylde kravene. Se det brev, vi sender.


02.
Baggrund

Forgiftet med nervegift

I august 2020 blev Navalny alvorligt syg under en flyrejse til Moskva. Flyet foretog en nødlanding i byen Omsk, hvor Navalny, som var i koma, blev indlagt på et sygehus. Russiske læger kunne ikke stille en rigtig diagnose, og han blev efter nationalt og internationalt pres flyttet til et sygehus i Tysklands hovedstad Berlin for videre behandling.

I Tyskland fik Navalny det gradvist bedre, og han blev udskrevet fra sygehuset i september 2020 for at fortsætte rehabiliteringen.

Uafhængige eksperter konkluderede, at Navalny var blevet forgiftet med nervegiften Novichok, og at russiske sikkerhedsagenter var ansvarlige for forgiftningen. Ruslands præsident, Vladimir Putin, har indrømmet, at sikkerhedstjenesten havde ”holdt øje” med Navalny, men afviste, at de stod bag drabsforsøget mod ham.

Russiske myndigheder har indtil videre nægtet at igangsætte nogen form for efterforskning af drabsforsøget på Navalny.

Navalny overlevede drabsforsøget, men måtte tilbringe fem måneder i Tyskland for at blive rask.Fængslet ved grænsekontrollen

I januar 2021 var det meningen, at flyet, som skulle bringe Navalny sikkert til Rusland, skulle lande i en lufthavn i Moskva. I sidste øjeblik blev flyet omdirigeret til en anden lufthavn, hvor Navalny efter kort tid blev arresteret ved grænsekontrollen.

Oprørspolitiet arresterede også flere af hans tilhængere, som havde samlet sig for at ønske ham velkommen tilbage til Rusland.

Dagen efter arrestationen blev der gennemført en høring i sagen. Høringen foregik på politistationen. Navalny fik først talt med sin advokat minutter før, retssagen gik i gang. Ingen journalister fra uafhængige medier fik lov til at være til stede under høringen. I stedet gav journalisterne fra myndighedskontrollerede medier indtryk af, at det var en åben og retfærdig retsproces.

”Det viser de russiske myndigheders desperation efter at bringe Aleksei Navalny til tavshed.”

– Natalia Zviagina, Generalsekretær i Amnesty International Rusland

Myndighedernes forklaring er, at Navalny ikke har overholdt sin indberetningspligt. Han var underlagt indberetningspligten, efter han i 2014 blev dømt til betinget fængsel, blandt andet for at opfordre til at deltage i fredelige demonstrationer. Myndighederne har hverken taget hensyn til, at Navalny har kæmpet for sit liv eller til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgørelse fra 2019, der fastslog, at dommen var politisk motiveret.

Den 2. februar blev Navalny dømt til tre og et halvt år i fængsel. Derfor er det vigtigt, at vi nu lægger pres på de russiske myndigheder.

Kræv, at de russiske myndigheder løslader Aleksei Navalny med det samme!


Spørgsmål og svar

Hvad er en samvittighedsfange?

Amnesty International definerer en samvittighedsfange, som en person, der er blevet frataget sin frihed udelukkende på grund af sin samvittighedsfulde overbevisning eller af diskriminerende grunde i forbindelse med etnicitet, seksualitet, køn eller anden identitet. Det er en person, som ikke har brugt vold eller har været fortaler for vold eller had.

Amnesty laver ikke kun kampagner for mennesker, som vi kalder samvittighedsfanger. Amnesty forsvarer alle menneskers ret til retfærdig rettergang og til ikke at blive forfulgt eller fængslet for fredeligt politisk arbejde eller magtkritik. Eksempelvis har Amnesty i 19 år kæmpet for rettighederne for de indsatte i den amerikanske fangelejr Guantanamo. 

Hvorfor kalder Amnesty ikke Aleksei Navalny for en samvittighedsfange? 

Amnesty International har protesteret imod tilbageholdelsen af Aleksei Navalny siden januar 2021, hvor han blev anholdt under den udbredte og brutale forfølgelse af fredelige aktivister og mennesker, der er kritiske over for Ruslands regering. Titusinder blev arresteret i forbindelse med demonstrationerne. Amnesty udsendte gentagne opfordringer til at respektere demonstranternes rettigheder samt til en uafhængig undersøgelse af den påståede forgiftning af Aleksei Navalny. 

Amnesty brugte begrebet samvittighedsfange om Navalny efter hans anholdelse for at understrege uretfærdigheden af hans tilbageholdelse, og vores modstand mod den ubegrundede retsforfølgelse. Vores holdning til de russiske myndigheders forkastelige handlinger mod Navlany har ikke ændret sig.

Betegnelsen samvittighedsfange skabte efterfølgende bekymringer inden for Amnesty-bevægelsen, fordi Navalny tidligere har fremsat synspunkter, der kan tolkes som hadefulde og opfordrer til diskrimination, vold eller fjendtlighed. Amnesty besluttede derfor at genoverveje sagen og foretog en grundig gennemgang af dokumentationen for hans udtalelser. Efter omhyggelig overvejelse konkluderede vi, at vi havde begået en fejl i vores oprindelige beslutning. Vi havde udelukkende fokuseret på omstændighederne omkring Navalnys uretfærdige anholdelse og tilbageholdelse og lagt utilstrækkelig vægt på nogle af hans tidligere kommentarer, som, så vidt Amnesty ved, ikke er blevet afvist offentligt af Navlany.

Vi konkluderede, at nogle af disse udtalelser er i modstrid med Amnestys egen definition af en samvittighedsfange. Derfor tog vi en intern beslutning om at undlade at bruge begrebet samvittighedsfange om Nalvany i fremtiden. Beslutningen blev truffet på vores internationale sekretariat med input fra forskellige eksperter i Amnesty.

Meldinger om, at Amnestys beslutning var påvirket af den russiske stats kampagne mod Navalny, er usande. På intet tidspunkt blev udsagn, som var falsk tilskrevet Navalny eller oplysninger, der udelukkende var beregnet til at miskreditere ham, taget i betragtning. Propaganda fra de russiske myndigheder er genkendelig. Amnesty International har selv været mål for smædekampagner fra de russiske myndigheder og statslige mediers side. Vores igangværende aktivisme, kampagne og research, der er kritisk over for den russiske regering, viser tydeligt, at det ikke er en del af vores dagsorden at ligge under for Kremls agenda. 

Det er rigtigt, at nogle af de gamle kommentarer fra Navalny blev mere fremtrædende, efter hans seneste anholdelse i forbindelse med en bevidst kampagne fra præsident Putin og hans tilhængere for at miskreditere Navalny. Dette ændrer ikke ved det faktum, at da Amnesty undersøgte nogle af disse udsagn, fandt vi, at nogle af dem var i strid med vores egen politik. Som princip kan vi ikke ignorere de beviser, der ligger foran os. Amnesty International baserer ikke sine beslutninger om brugen af betegnelsen samvittighedsfange ud fra Twitter-tråde eller ud fra lobbyvirksomhed fra journalister eller regerings-tilhængere.

Om vægtningen af de forskellige udsagn og beviser, der førte til, at vi brugte betegnelsen samvittighedsfange om Navalny og sidenhen ombestemte os, var rigtig, har vi nu igangsat en intern undersøgelse for at finde ud af. 

Vi fortsætter kampen for Navalnys løsladelse

At Amnesty International beslutter ikke at kalde Aleksei Navalny samvittighedsfange ændrer IKKE vores syn på, at Navalny er blevet ulovligt tilbageholdt og udsat for statsstøttet chikane og bliver retsforfulgt for at udøve sin ret til ytringsfrihed. 

Vores manglende vurdering af tidligere bemærkninger fra Navalny rokker ikke ved vores holdning til de russiske myndigheders intensiverende og brutale krænkelser af menneskerettighederne - herunder den vilkårlige tilbageholdelse af Navalny - som vi stærkt fordømmer. 

Vi erkender imidlertid, at den dårlige timing af denne interne beslutning utilsigtet har taget opmærksomheden fra vores kampagne for at få Navalny løsladt øjeblikkeligt. Vi beklager dybt alle skader, dette måtte have forårsaget for kampagnen for at få Navalny fri, såvel som den skade det har forårsaget Navalny og hans mange venner og tilhængere.

Vores kamp for at få Navlany løsladt fortsætter – uanset om han bliver betegnet samvittighedsfange eller ej.

Spekulation omkring vores interne beslutning har taget opmærksomheden fra de stigende menneskerettighedskrænkelser begået af de russiske myndigheder og fra vores hovedkrav om, at Navalny skal frigives. Kreml bruger kontroversen om Amnestys brug af udtrykket samvittighedsfange som et våben til at ramme os og andre, der kritiserer den russiske regering. 

Der skal ikke herske nogen forvirring: Intet som Navalny tidligere har sagt retfærdiggør hans nuværende tilbageholdelse, som er politisk motiveret. Navalny er tilbageholdt for at udøve sin ret til ytringsfrihed, og af denne grund fortsætter vi med at kæmpe for hans øjeblikkelige løsladelse.


Hvem er Aleksei Navalny?

Aleksei Navalny arbejder med at afdække korruption i Rusland. I 2011 grundlagde han organisationen ”The Anti-Corruption Foundation” (FBK), som arbejder med at efterforske og dele information om korruption blandt Ruslands øverste ledere, fremtrædende politikere og forretningsfolk.

Navalny og flere af hans kollegaer i FBK er blevet udsat for repressalier for deres arbejde, herunder opdigtede anklager om kriminelle handlinger, politiransagelser, vold og indkaldelse til militærtjeneste.

Navalny er selv blevet arresteret gentagende gange, blandt andet for at opfordre til at deltage i fredelige demonstrationer. Han tilbragte 10 måneder i husarrest i 2014, og sad flere måneder i ”administrativ varetægt”.

Gå til toppen