3. december 2019  

Et lovforslag i Slovakiet vil tvinge kvinder til at se billeder af fosteret, før de kan få en abort. Loven kan blive vedtaget allerede i denne uge, hvis vi ikke handler hurtigt. Skriv under og kræv, at loven stoppes!

Opdatering

December 2019:Det slovakiske parlament har nu nedstemt den lov, der ville gøre det obligatorisk for kvinder at få en ultralydsscanning og se på billeder af fosteret samt indhente samtykke fra faren, inden de får lov til at få en abort. En stor sejr for kvinders rettigheder! Læs mere her

September 2020: Kvinders adgang til abort i Slovakiet er igen i fare. Det slovakiske parlament drøfter i øjeblikket et lovforslag, der, hvis det vedtages, vil indføre nye restriktioner mod abort. Vi opfordrer det slovakiske parlament til omgående at afvise lovforslaget. Læs mere her.


I et forsøg på at afskrække slovakiske kvinder fra at få abort stemmer politikerne i disse timer om et lovforslag, der vil gøre det obligatorisk for kvinder at få en ultralydsscanning og se på billeder af fosteret samt indhente samtykke fra faren, inden de får lov til at få en abort.

Det haster! Loven er på stemmesedlen lige nu i Slovakiets parlament – hjælp os med at forhindre, at lovforslaget bliver stemt igennem. Skriv under med det samme.

En sådan lov vil stigmatisere kvinder, der ønsker en abort. Det undergraver kvinders ret til at bestemme over deres egen krop og deres ret til privatliv.

Truer retten til sikker og lovlig abort

Hvis parlamentet vedtager lovforslaget, vil Slovakiet være det første land i EU, der indfører en sådan praksis. Det er et kæmpe tilbageskridt for kvinders rettigheder i Europa.

Vi kan derfor risikere, at loven kommer til at påvirke fremtidige domme om abortlovgivning. Flere andre europæiske lande forsøger nemlig også at forhindre kvinders adgang til sikker og lovlig abort.

Lovforslaget indebærer, at de klinikker, der tilbyder abort, ikke længere må annoncere for deres praksis. Hvis en klinik alligevel vælger at annoncere for abort, kan de få en bøde på det, der svarer til næsten 500.000 danske kroner. Det er et brud på retten til at modtage tilstrækkelig information om seksuel og reproduktiv sundhed.

FN advarer mod stramning af loven

FN’s Komité for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder har udtrykt bekymring over, at kvinder i Slovakiet allerede nu har problemer med at få adgang til prævention.

Europarådets kommissær for menneskerettigheder har også advaret mod lovforslaget.

De slovakiske myndigheder har underskrevet FN-erklæringen om menneskerettigheder og er derfor forpligtet til at sikre, at kvinder og piger i Slovakiet har adgang til nødvendige sundhedsydelser. Herunder sikker og lovlig abort, og adgang til information om seksuel og reproduktiv sundhed.

Amnesty kræver, at:

  •          det slovakiske parlament afviser lovforslaget, der bryder med internationale menneskerettigheder.

Underskrifterne sendes til lederne af alle de politiske partier, der er repræsenteret i det slovakiske parlament.