14. oktober 2019  

Som kun 15-årig blev Magai Matiop Ngong dømt for et mord, som i virkeligheden var et tragisk uheld. Nu to år senere sidder han på dødsgangen i et fængsel i Sydsudan. Hjælp os med at få ham løsladt.

Da Magai Matiop Ngong var 15 år, elskede han at løbe og synge. Magai gik i gymnasiet og drømte om at hjælpe andre mennesker, når han blev voksen. Men drømmen blev slået itu, da han i 2017 blev kendt skyldig i mord.

Dømt for mord

Et skænderi mellem den dengang 15-årige Magai, hans fætter og en nabo resulterede i, at Magai affyrede et varselsskud i gulvet med sin fars gevær. I følge Magais vidneudsagn i retten sprang kuglen op og ramte fætteren. Han kom herefter på hospitalet og døde efterfølgende af sine skader.

Nogle uger efter ulykken bliver Magai dømt for overlagt mord. Som kun 15-årig bliver han idømt landets hårdeste straf: Henrettelse ved hængning.

Sidste år blev syv mennesker hængt i Sydsudan. En af dem var – ligesom Magai – kun et barn.

Under retssagen forsøgte Magai at forklare dommeren, at han kun var 15 år, og at det drab, han er dømt for, var et uheld. Han får ingen juridisk hjælp under retssagen. Først da Magai overflyttes til et andet fængsel, får han tildelt en advokat, som hjælper ham med at appellere dommen.

Afventer sin appel

Nu to år senere sidder 17-årige Magai på dødsgangen i Juba Central Prison i Sydsudan. Han har sammen med sin advokat appelleret sin dødsdom. Nu venter han på, at appellen går igennem.

Tiden bruger han i fængslets kirke. Han synger gospelsange for at slappe af, når hans situation bliver for svær at rumme. Magai besøger også jævnligt den skole, fængslet har for mindreårige fanger, for at se til sine medfanger.

Skriv under for Magai Matiop Ngong, så han kan få en ny, retfærdig rettergang.

Vi kræver, at Sydsudan overholder menneskerettighederne, og at Magais unge alder bliver taget i betragtning, når han igen skal for en dommer. Desuden kræver vi, at Magais dødsdom annulleres, da det også i følge sydsudansk lovgivning er forbudt at henrette børn under 18 år.

Skriv for Liv 2019

Magai var en af de sager, der blev udvalgt til vores globale brevskrivningskampagne Skriv for Liv i 2019.

Baggrund

Uanset grovheden af forbrydelsen, må børn i følge Børnekonventionen ikke idømmes dødsstraf. Dette gælder også, selvom personen er fyldt 18 år, når retssagen finder sted.

Sydsudan løsrev sig fra Sudan og blev selvstændigt i 2011. Siden da har myndighederne i landet dømt minimum 140 personer til døden og udført mindst 39 henrettelser, dokumenterer Amnesty International.

Dødsstraf krænker retten til liv. Det står nedskrevet i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og i en række andre internationale juridiske og bindende aftaler. Amnesty er imod dødsstraf i alle dens afskygninger, og har siden 1977 arbejdet for at få brugen af dødsstraf afskaffet.

Magai Matiop Ngongs historie er i år en af Amnestys Skriv for Liv-sager. Skriv for Liv er en global kampagne, der forløber hvert år i november og december måned. Her skriver danske skoleelever og deres lærere breve til de, der udsættes for overgreb, og til de ansvarlige myndigheder.

Opdateringer

30. marts 2022: Magai får sin frihed tilbage

Fantastiske nyheder! Magai er nu endelig blevet løsladt efter fem års fængsel. Højesteretten besluttede at løslade Magai den 22. marts 2022.

I 2019 indsamlede vi 36.653 danske underskrifterfor at få Magai løsladt og få hans dødsdom omstødt. Magai var også en del af vores globale brevskrivningskampagne Skriv for Liv samme år.

Magai var bare en 15-årig gymnasieelev, da han blev dømt til døden ved hængning den 14. november 2017. Han blev dømt for mord, som angiveligt var en tragisk ulykke. Han tilbragte over to år på dødsgangen, imens han stadig var et barn.

Juli 2020: Magai er ikke længere på dødsgangen 

Det lykkedes – Magai Matiop Ngong blev fjernet fra dødsgangen den 29. juli 2020! Du kan læse mere her.

December 2019: 765.000 breve sendt til Sydsudans præsident

Igennem Amnestys globale brevskrivningskampagne Skriv for Liv skrev 765.000 mennesker verden over breve til den sydsudanesiske præsident og udtrykte deres solidaritet med Magai – en del af disse breve kom fra de danske folkeskoleelever og fra Amnesty Danmarks aktivister.