Spørgsmål & svar

Hvorfor er det en god ide at oprette et testamente?

Det er vigtigt for de fleste af os at have styr på, hvad vi efterlader os, når vi dør. Hvad går videre til vores nærmeste og næste generation? Hvordan bliver vi husket?

Med et testamente kan du:

 • Tilgodese en god ven eller familiemedlemmer, som ikke vil arve efter arveloven.
 • Sikre sammenbragte børn, som du ikke er biologisk forælder til.
 • Sikre en samlever, som du ikke er gift med.
 • Tilgodese en organisation, f.eks. Amnesty International.
 • Undgå en utilsigtet fordeling af arven, særligt hvis du er ugift og barnløs.
 • Forebygge uoverensstemmelser mellem dine arvinger.
 • Sikre en særlig fordeling af dit indbo.Få dit bo behandlet af en bestemt advokat.

Hvad er kravene til et testamente?

Et testamente skal være skriftligt og underskrevet foran en notar eller to vidner, der ikke er betænkt i testamentet. Vi anbefaler, at du får testamentet underskrevet foran en notar.

Notaren indfører det i et centralt register for testamenter og sikrer hermed, at testamentet altid vil komme for dagens lys, og at der ikke er tvivl om dets indhold og gyldighed. Det koster 300 kr. at få testamentet stemplet hos en notar.

Et vidnetestamente har i princippet samme gyldighed som et notartestamente. Det har dog den svaghed, at det ikke er centralt registreret og kan blive væk. Opstår der tvivl om testamentets gyldighed efter din død, kan det være svært at bevise, hvad du har ønsket, hvis eksempelvis et eller begge vidner er afgået ved døden.

Hvad kan jeg bestemme over i mit testamente?

I dit testamente kan du bestemme over følgende:

 • Fordeling af arv
 • Fordeling af indbo
 • Ønske om bobestyrer
 • Mulighed for at bestemme særeje
 • Din begravelse

Du kan frit disponere over friarven, dvs. den del af arven efter dig, der ikke er tvangsarv. Børn og ægtefæller er tvangsarvinger. Efterlader du børn og/eller ægtefælle, kan du frit disponere over 3/4 af formuen efter dig. Efterlader du hverken børn eller ægtefælle, kan du frit disponere over hele din formue.

Hvad sker der med mine ting?

Vælger du at testamentere indbo, ejendom eller andre værdier til Amnesty, vil vi sammen med bobestyreren omsætte dem til penge, så arven hurtigst muligt kan gå til arbejdet for en mere retfærdig verden. Mange bruger denne mulighed til at skåne deres børn for det store besvær med at forhandle salg af hus eller koordinere salget af værdier.

Hvordan undgår jeg strid, når arven skal fordeles?

DRs TV-serie Arvingerne har sat fokus på stridigheder, når arven skal fordeles. Og det er ikke et ukendt fænomen blandt danskerne. Faktisk har op mod hver femte dansker, som har arvet, oplevet, at fordeling af arv førte til stridigheder i den nærmeste familie.

Med et testamente kan striden undgås. Amnesty anbefaler, at testamentet bliver registreret hos en notar, så der ikke er nogen tvivl om indholdet, når den sidste vilje skal efterleves.

Her er ti vigtige spørgsmål, som et testamente bør besvare for at undgå de mest almindelige stridspunkter.

 1. Har du husket at tage højde for alle, du gerne vil have skal arve dig?
 2. Har du fuldstændig styr på din tvangsarv?
 3. Er du sikker på, at din livsforsikring og pension går til de rigtige?
 4. Har du taget højde for, hvordan arven skal fordeles, hvis den længstlevende gifter sig igen?
 5. Må den længstlevende ændre i det fælles testamente?
 6. Hvem skal arve, hvis du overlever dine arvinger?
 7. Skal dine arvingers ægtefæller arve dig, hvis ægteskabet ophører?
 8. Ved du, hvem der arver, hvis du i fremtiden gifter dig igen eller får flere børn?
 9. Har du flere testamenter? Og hvilket gælder så nu?
 10. Sidder du i uskiftet bo – og har du taget højde for, hvor meget du må testamentere til dine arvinger?

Har du allerede oprettet et testamente, er det en god ide at se det igennem med jævne mellemrum, så det tager højde for ændringer med hensyn til f.eks. arverækkefølge og særeje.

Når du opretter eller ændrer i dit testamente, har du mulighed for at give en gave til velgørende organisationer som Amnesty International. Du kan vælge at indsætte Amnesty som arving til en fast sum, til en procentdel eller som arving til hele din formue.

Husk, at Amnesty er fritaget for arveafgift. Og det er faktisk muligt at spare dine arvinger for boafgift samtidig med, at du donerer penge til Amnesty. Se hvordan under fordele ved at testamentere.

Hvad nu hvis jeg ingen arvinger har?

Hele din arv tilfalder staten, hvis du ingen legale arvinger har, og du ikke har lavet et testamente. Hvis du vælger at testamentere til Amnesty og/eller andre organisationer, er vi fritaget for afgift til staten. Din arv bliver således en ny start, der er med til at sikre menneskerettighederne for fremtidige generationer.

Hvad betyder min arv for Amnesty International?

Vores arbejde finansieres næsten udelukkende af private bidrag – vi modtager ikke midler fra staten. Derfor har testamenter til Amnesty stor betydning for, at vi fortsat kan dokumentere overgreb, fastholde pres på regeringer og yde støtte til voksne og børn, der er blevet uretmæssigt fængslet, tortureret, udnyttet eller hvis rettigheder på anden vis er trådt under fode – også når resten af verden har vendt ryggen til.

Amnesty har kæmpet for dine og mine rettigheder siden 1961. Ved at give en gave til Amnesty i dit testamente er du med til at sikre, at vi kan fortsætte kampen for menneskerettighederne for de næste generationer.

Amnesty er fritaget for afgift til staten. Det betyder, at hele beløbet går til vores ihærdige kamp for at sikre menneskerettighederne for alle mennesker.

Er min arv for lille eller stor til Amnesty?

Hos Amnesty er både store og små beløb vigtige for vores arbejde. Ofte ender en arv med at blive større, end man lige tror. Hvis du vil sikre dig at noget af din arv går til arbejdet for menneskerettighederne, er det vigtig også at skrive Amnesty ind i dit testamente.

Hvad gør jeg nu?

Hvis du har besluttet, at du gerne vil oprette testamente, giver vi gerne et bidrag til advokatsalæret og kan desuden henvise dig til en advokat i dit lokalområde. Hvis du vil høre mere om denne mulighed, er du altid velkommen til at kontakte Amnestys arveansvarlige Bettina Stuhr Lindskow på 33 45 65 68 – hun kan besvare dine spørgsmål og kan desuden henvise dig til vores pro bono advokatfirma NJORD Law Firm, som kan yde gratis og uforpligtende rådgivning.

Kontakt os

Hvis du har brug for personlig vejledning eller mere information, er du velkommen til at kontakte os.

Ring til os og få en uforpligtende samtale om, hvordan du kommer i gang med at oprette dit testamente – vi glæder os til at høre fra dig.

Telefon: 33 45 65 58
E-mail: arv@amnesty.dk