Oplægsholder

Oplægsholder
Niels Andersen

”Menneskerettighederne er under pres globalt. Det er derfor vigtigt at udbrede kendskabet til disse, så det bliver muligt for flest mulige, at deltage i debatten på et oplyst grundlag. Derfor er jeg oplægsholder for Amnesty – det brænder jeg for!”

Oplægsholder
Nicolas Nemery

“Menneskerettighederne beskriver, hvordan vi kan være sammen på hver vores måde, og det er jo afgørende for, at vi alle kan være her og have det godt. Formelt gælder menneskerettighederne i forholdet mellem staten og borgeren, men for mig gælder de også mellem mennesker generelt. Mit mål som foredragsholder er at få flere til at forstå, hvad der sker, og motivere dem til at gøre noget”.

Oplægsholder
Julie Jeeg

“Alle mennesker på denne klode deler en række grundlæggende rettigheder alene ved at være mennesker – eller, sådan burde det være. Rettigheder, der spænder et sikkerhedsnet ud under det sårbare menneskeliv. Rettigheder, som vi skal have frem i lyset, værne om og styrke. Amnesty kæmper for mennesker og menneskers rettigheder; vedholdende og direkte. Det kan jeg rigtigt godt lide”.

Oplægsholder
Jens Allan Jensen

“En af grundene til at jeg har valgt at stille op som foredragsholder for Amnesty er, at jeg var til stede under krudttønde-angrebet i 2015. Her mærkede jeg på egen krop, at det kan koste at forsvare ytringsfriheden, en frihed der ligger mig meget på sinde.

Endvidere interesserer jeg mig for de dilemmaer der kan opstå i den kompleksitet, som menneskerettighederne besidder”.

Oplægsholder
Ingrid Pedersen

“Jeg er freelancejournalist og har været medlem af Amnesty hele mit voksne liv. Fordi Amnesty, og foreningens arbejde, har fyldt så meget i mit eget liv, og været med til at påvirke min opfattelse af verden, er jeg oplægsholder, når skoler og foreninger ønsker at høre om Amnesty, menneskerettighedernem, flygtninge og andre emner, som Amnesty beskæftiger sig med”.

Oplægsholder
Farah Sabouri

”Menneskerettigheder har altid været mit hjertebarn, og jeg finder arbejdet mod uretfærdige fængslinger, tortur og dødsstraf som en essentiel mission i Amnestys arbejde. Min mission er at skabe bedre kendskab til, hvad der sker med menneskerettighederne rundt omkring i verden, og præsentere og diskutere dem fra en anden vinkel, end den vi kan opleve i vores egen privilegerede hverdag.”

Oplægsholder
Simone Jacobsen

“Menneskerettighederne er rettigheder som vi alle har, blot fordi vi er mennesker. For mig er menneskerettighederne helt fundamentale for den måde, vi som mennesker skal behandle hinanden på. Som oplægsholder forsøger jeg at sprede forståelsen for menneskerettighedernes nødvendighed og nuancer gennem refleksion og inddragende øvelser.”

Oplægsholder
Wael Qutaini 

“Jeg er en person, der kom fra et land ødelagt af krig og brud på menneskerettighederne. En person, der drømmer om frihed. Amnesty International har, for mig, været den sikre havn. Igennem Amnesty, kan jeg frit udtrykke min mening, og her kan jeg kæmpe for menneskerettighederne overalt i vores verden”.

Oplægsholder
Astrid Lange

“I arbejdet som oplægsholder har jeg mulighed for at tale med, især unge mennesker om, hvordan vores handlinger kan have vidtrækkende konsekvenser – både positive og negative. Stater, virksomheder og forbrugere kan hver især være med til at sikre menneskers rettigheder eller krænke dem. Jeg vil gerne, at flere har dette in mente, når de træffer beslutninger i dagligdagen og i stemmeboksen.”

Oplægsholder
Sophia Wathne

“Jeg er foredragsholder, fordi jeg elsker at undervise, og fordi det er vigtigt, at børn og unge lærer om menneskerettighederne tidligt. Både så de ved, at de kan kræve, at deres egne rettigheder bliver respekteret, og så de ved, at de skal respektere andres rettigheder. Vi kan kun kæmpe for menneskerettighederne, hvis vi kender dem.”

Oplægsholder
Luna Persson

“Jeg er oplægsholder hos Amnesty, fordi jeg mener at det er vigtigt at alle bliver præsenteret for viden og information om de grundlæggende menneskerettigheder, som vi alle har krav på. Med denne viden håber jeg på, at flere vil bidrage til opretholdelsen af menneskerettigheder for alle grupper i samfundet nationalt og internationalt”.  

Oplægsholder
Eva Larsen

“Jeg er oplægsholder, fordi jeg gerne vil medvirke til at kæmpe for, og udbrede kendskabet til, menneskerettighederne. Menneskerettigheder er desværre under pres mange steder i verden. Denne kendsgerning kræver handling. Derfor er et fokus på de juridiske, politiske såvel som de sociale rettigheder helt essentielle, da disse er helt fundamentale for at skabe en bedre og mere retfærdig verden”.

Oplægsholder
Dorit Nipper

“Amnesty International har været en del af mit liv, siden jeg var omkring 18 år. Det er min inderlige overbevisning, at alle mennesker har ret til de samme muligheder for at leve trygt, sundt og i frihed. Det er afgørende for kloden og for menneskeheden, at så mange som muligt, er så oplyste som muligt, når det gælder menneskerettighederne. Derfor er jeg oplægsholder for Amnesty International”. 


Oplægsholder
Rajan Zaher

“Jeg er oplægsholder, fordi jeg elsker at undervise børn og unge. Min mission er at skabe bevidsthed omkring de menneskeretlige problemstillinger, der opstår i den almindelige hverdag og rundt omkring i verden. Som minoritet og ung kvinde, er det vigtigt for mig at vise, at menneskerettigheder stadig er aktuelt”.


Oplægsholder
Ole Ankjær Madsen

“Fhv. lærer, ulandsfrivillig, cand. mag.
Jeg har været tilknyttet Amnesty i mange år. Som aktivt medlem af Amnesty grupperne i Randers og Aarhus, som oplægsholder, som medlem af Amnestys Rejsehold, og senest har jeg siddet 6 år i Amnestys hovedbestyrelse. Min interesse for menneskerettigheder blev udviklet gennem et 2-årigt ophold som ulandsfrivillig i Afrika i min ungdom.”