20. oktober 2022  

Under forberedelserne til VM i herrefodbold i Qatar har Amnesty dokumenteret krænkelser af migrantarbejdernes rettigheder. Det er på tide, at FIFA og Qatar kompenserer de migrantarbejdere, der har arbejdet under frygtelige arbejdsforhold for at gøre slutrunden mulig.

VM i herrefodbold løber af stablen i Qatar fra 20. november til 18. december 2022. Under forberedelserne til VM har migrantarbejdere blandt andet bygget stadioner og de veje, der er altafgørende for, at Qatar kan afholde VM. Det er dog sket på bekostning af migrantarbejderes rettigheder og liv.

Amnesty har dokumenteret, hvordan migrantarbejdere systematisk er blevet udsat for alvorlige menneskerettighedskrænkelser. Tusindvis af migrantarbejdere er døde under deres ophold i Qatar, heriblandt sunde og raske mænd mellem 30 og 40 år, der pludselig falder døde om.

De efterladte familier er ofte økonomisk afhængige af den afdøde. Men da Qatars myndigheder udfører mangelfulde dødsattester uden konkrete dødsårsager, undgår de samtidig at betale erstatning til familierne. I stedet ender mange af de efterladte med den afdødes gæld for visa og billet og uden svar på, hvad der er sket med deres kære.

De tror, vi er maskiner.

Migrantarbejder fra Uganda.

Skriv under på aktionen nu og kræv, at Qatar og FIFA betaler det, migranterne har krav på! #PayUpFIFA

Grov udnyttelse og farlige arbejdsforhold

Migrantarbejdere kan ikke skifte job eller forlade landet uden deres arbejdsgivers godkendelse. Derudover har flere oplevet ikke at få deres løn udbetalt, eller at lønnen var forsinket i flere måneder.

Den ekstreme varme i Qatar kombineret med lange arbejdsdage uden pauser gør det direkte farligt at gå på arbejde. Mange har fået arbejdsrelaterede skader eller endda mistet livet. Amnesty har talt med migrantarbejdere, der ikke har haft en fridag i op til tre år:

Vi arbejder fra januar til januar, søndag til søndag uden en fridag. Hvis du ikke møder ind en dag, trækker de dig for to eller flere dages løn for udeblivelse. Også selvom man har fortalt dem, at man var på hospitalet.

Godfrey fra Uganda

Samtidig er det forbudt at være medlem af en fagforening, hvilket gør det næsten umuligt for migrantarbejderne at kæmpe for bedre arbejdsvilkår.

Derudover ved vi, at mange migrantarbejdere har været nødt til at betale dyre og ulovlige rekrutteringsgebyrer i deres hjemland for at få lov til at arbejde i Qatar, hvilket har ført til, at de har lån til meget høje renter.

Mange står nu tilbage med meget svære fremtidsudsigter efter at være blevet udnyttet i Qatar.

Nye reformer håndhæves ikke

Qatar har gennemført en del reformer for at forbedre migrantarbejdernes situation. Myndighederne har blandt andet indført en minimumsløn, givet arbejdere ret til at holde pauser samt afskaffet kravet om, at arbejdsgiveren skal give tilladelse, hvis de vil forlade landet eller skifte arbejde.

Men desværre viser vores statusrapport fra oktober 2022, at på trods af disse fremskridt i Qatars lovgivning, så håndhæves de ikke. Flere migrantarbejdere får stadig ikke udbetalt deres løn i tide, har ikke mulighed for at afholde fridage, og de lider under uacceptable arbejdsforhold.

FIFA og Qatar skal betale erstatning

Amnesty kræver, at FIFA afsætter mindst 440 millioner dollars til at betale erstatning til de migrantarbejdere, der er blevet udnyttet under forberedelserne til VM siden 2010. En undersøgelse fra september 2022 viser, at seks ud af ti danskere er enige med os.

Vi opfordrer FIFA’s præsident, Gianni Infantino, til at samarbejde med Qatar om at etablere et omfattende kompensationsprogram. Ud over at give kompensation for alle de arbejdsrelaterede krænkelser, der har fundet sted i forbindelse med Qatars værtskab, kræver vi også, at udnyttelsen ikke gentager sig, hverken i Qatar eller i fremtidige turneringer.

FIFA og Qatars forpligtelser gælder ikke kun de migrantarbejdere, der har været direkte tilknyttet stadionbyggerierne. Det gælder alle de mennesker, der har arbejdet på den infrastruktur og servicebranche, som skal gøre afholdelsen af Qatar mulig.

FIFA er bundet af FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. Disse retningslinjer kræver blandt andet, at virksomheder skal kompensere for menneskerettighedskrænkelser forbundet med deres virke.

Tilsvarende er Qatar forpligtet til at sikre kompensation for enhver krænkelse inden for landets territorium, uanset om det er relateret til verdensmesterskabet eller ej.

Tusindvis af migranter har mistet livet under forberedelserne af VM.

Én af dem er Balkisun Mandal Khatwe. På billedet ses slægtninge og landsbybeboere, der er samlet omkring hans kiste i landsbyen Belhi i Nepal.

Balkisun døde imens han sov, efter han havde arbejdet som migrantarbejder i Qatar i mindre end en måned.

Foto af Niranjan Shrestha/AP/Shutterstock

Vores krav

Sammen kan vi kræve, at Qatar og FIFA:

  • etablerer et omfattende kompensationsprogram på minimum 440 millioner dollars.
  • sikrer, at de migrantarbejdere, der er blevet udnyttet i forbindelse med deres arbejde før og under VM i fodbold 2022, modtager erstatning for de krænkelser, de er blevet udsat for.
  • sørger for, at udnyttelsen ikke gentager sig, hverken i Qatar eller i fremtidige turneringer.

Hvorfor skal jeg skrive under?

Jo mere pres vi ligger på FIFA og Qatar, des større sandsynlighed er der for, at de langt om længe vil leve op til deres forpligtelser og give kompensation til de migrantarbejdere, der er blevet udnyttet før og under VM i fodbold i Qatar. Lige nu er der et særligt momentum, fordi slutrunden begynder den 20. november 2022.

Hvad sker der med din underskrift?

Vi sender underskrifterne til Qatars beskæftigelsesminister Ali bin Samikh Al Marri og FIFA-præsident Gianni Infantino. De indsamlede underskrifter vil også blive overleveret direkte til FIFA i marts 2023 på den næste FIFA-kongres.

Disse menneskerettigheder krænkes:

Ifølge FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder har enhver ret til rimelige og gode arbejdsvilkår (artikel 7).

Enhver har ret til, med det formål at fremme og beskytte sine økonomiske og sociale interesser, at danne fagforeninger og tilslutte sig en fagforening efter eget valg, kun med forbehold for den pågældende fagforenings vedtægter (artikel 8).

FN’s arbejdsorganisation (ILO) har flere konventioner til beskyttelse af arbejdernes rettigheder og arbejdsforhold, herunder beskyttelse mod tvangsarbejde (nr. 29 og 105), regulering af arbejdstid (nr. 1), ugentlig hvile (nr. 14) og sundhed, miljø og sikkerhed på arbejdspladsen (nr. 155).

Qatar:

Qatar er et monarki i Mellemøsten. Befolkningen på cirka 2,6 millioner indbyggere er kulturelt sammensat med et klart flertal af gæstearbejdere, der udgør cirka 90 procent af befolkningen. Det officielle sprog er arabisk.

Siden sin selvstændighed i 1971 har Qatar været et autoritært styre. I de senere år har Qatar dog gennemgået en vis politisk liberalisering. Men politiske partier er stadig forbudt. I praksis styres Qatar derfor stadig som et enevældigt monarki.