Praktiske oplysninger

Landsmødesekretariatet er ansvarlig for de praktiske forhold vedrørende afvikling af landsmødet og udgøres i år af Anita Andersen fra sekretariatet i København.

Hvis du har spørgsmål, som ikke besvares på denne side, er du altid velkommen til at henvende dig til landsmødesekretariatet enten på telefon: 33 45 65 65, pr. e-mail: aandersen@amnesty.dk

Herunder kan du danne dig et overblik og læse mere om de praktiske forhold der gør sig gældende for landsmødet. Du klikker på pilen yderst til højre for at se svarene relateret til det, du ønsker at finde information om.

Hvem kan deltage?

Landsmødet er for alle Amnesty-medlemmer – nye såvel som gamle. Et medlemskab 6 måneder forud for landsmødet giver stemmeret.

Er du endnu ikke medlem? Så meld dig ind her >

Hvad koster det?

Deltagergebyret er 300 kr. med indkvartering i 3-personsværelser (samme pris uden indkvartering); 500 kr. pr. person for deltagelse med indkvartering i dobbeltværelse og 800 kr. for deltagelse med indkvartering i enkeltværelse. Deltagergebyret dækker bespisning, men ikke drikkevarer.

Hvor foregår landsmødet?

Landsmødet foregår på Hotel Nyborg Strand:

HOTEL NYBORG STRAND
ØSTERØVEJ 2
5800 NYBORG
EMAIL: nyborgstrand@nyborgstrand.dk
TLF.: 6531 3131
FAX: 6531 3701

Mødet afholdes i et plenumlokale, som ligger i hotellets stueetage (sal A og B). Uden for plenumlokalet findes en ”vandrehal”, som benyttes til kaffe/te pauser, udstillinger, underholdning m.v. De forskellige workshops vil foregå i mindre, individuelle mødelokaler, der næsten alle findes i stueetagen. Ved ankomsten til hotellet vil der blive udleveret en oversigtsplan over hotellet.

God adgang?

Hotel Nyborg Strand er tilgængelighedsmærket. Komplet oversigt over faciliteter og tilgængelighed findes på www.godadgang.dk (Søg efter Nyborg Strand).

Eventuelle særlige behov vi bør være opmærksomme på, eksempelvis ønske om handicapværelse, tilmelding af handicaphjælper eller andet bedes anført i kommentarfeltet ved tilmelding, på telefon: 3345 6565 eller via e-mail: aandersen@amnesty.dk Handicaphjælpere kommer med uden beregning, men husk at du som medlem skal tilmelde dig dobbeltværelse og noterer handicaphjælperens navn i kommentarfeltet.

For gangbesværede vil der være fælles bustransport fra Nyborg banegård til Hotel Nyborg Strand lørdag morgen kl. 09.00 og 09.30 og fra Hotel Nyborg Strand til Nyborg banegård søndag kl. 13.30.

Indskrivning

Indskrivningen vil blive varetaget af sekretariatet og finder sted lørdag fra kl. 8.45- 9.45. Ved ankomsten til Hotel Nyborg Strand henvender man sig ved indskrivningsbordet i indgangshallen.

Evaluering

Skemaet afleveres i infoboden, inden man forlader landsmødet om søndagen.

Tildeling af værelser

Udlevering af nøgler til værelserne vil finde sted i hotellets reception efter frokost. Bagage kan anbringes i gaderoben i tilknytning til receptionen indtil tildelingen af værelser. Værelserne skal forlades igen senest søndag kl. 11.00, hvorefter bagagen placeres i gaderoben i tilknytning til receptionen. Vi anbefaler at mærke egen bagage tydeligt med navn Angiv ved tilmelding, hvem du ønsker at dele med (v/ dobbelt og 3-personers-/dobbeltværelse)

Ekstra overnatning

Deltagere, der ønsker denne ekstra overnatning, skal selv kontakte hotellet og betale hotellet direkte for denne overnatning.

Mad og drikke

Alle måltider og isvand er inkluderet i deltagergebyret. Andre drikkevarer købes for egen regning. Der serveres buffet, som primært er vegetarisk. Har du særlige behov f.eks. allergier, noteres dette ved tilmelding. Der serveres følgende måltider – bemærk, at der ikke vil være bordplaner:

Lørdag

09.00: Morgenbord

12.00: Frokost – buffet

14.15: Kaffe / te og kage

16.00: kaffe / te

19.00: Middag / buffet

Søndag

(Fra) 07.30: Morgenbord

11.00: Kaffe / te

13.00: Frokost / sandwich

Transport til og fra landsmødet

Med bil:På motorvejen fra vest (Jylland): Drej fra ved afkørsel 45 og kør til venstre langs Storebælt ad Østerøvej direkte til Hotel Nyborg Strand.På motorvejen fra øst (København/Sjælland): Drej fra ved afkørsel 45 og kør til højre langs Storebælt ad Østerøvej direkte til Hotel Nyborg Strand.

Med tog: Hotel Nyborg Strand ligger cirka 10 minutters gang fra Nyborg Banegård, hvor der er regelmæssig togforbindelse til/fra både Jylland og Sjælland næsten hele døgnet. Vi anbefaler, at togrejserne bestilles i god tid. 

Samkørsel: Samkørsel arrangeres af medlemmerne selv (eksempelvis via www.gomore.dk

Rejsegodtgørelse

Transportudgifter (svarende til billigste DSB-billet) over 300 kr. kan blive refunderet. Unge under 25 år og deltagere, der ankommer i egen handicapbil, kan få det fulde beløb refunderet. Refusionsskemaer får du i Informationsboden under landsmødet. Refusionsskemaet udfyldes og indsendes til sekretariatet senest en måned efter landsmødet med billetten vedlagt som bilag.

Valg

Bestyrelsen består af syv medlemmer og en suppleant, der vælges for henholdsvis to og ét år med mulighed for genvalg. Man kan dog maksimalt sidde i bestyrelsen i en sammenhængende periode på seks år. Efter valget på landsmødet konstituerer bestyrelsen sig selv med leder, viceleder og kasserer. Alle, som har været medlem af Amnesty mindst 6 måneder forud for landsmødet kan stille op. Bestyrelsen vedtager foreningens budget og strategi, fastlægger medlemsaktiviteter og deltager i det internationale samarbejde.

Læs mere om bestyrelsens arbejde, opstilling og valg her >

Vedtægtsændringsforslag

Fristen for at indsende ændringsforslag til vedtægterne til behandling på dette års landsmøde er den 20. januar. 

Fuldmagt

Stemmeberettigede medlemmer kan give et andet medlem fuldmagt til at stemme på deres vegne på landsmødet. (maksimalt 4 fuldmagter). Fuldmagtskuponer fås ved henvendelse til Anita Andersen på sekretariat i København landsmode@amnesty.dk

Fuldmagter skal være sekretariatet i hænde senest én uge før landsmødets afholdelse.