Valg

Bestyrelsesvalg

Bestyrelsesoversigt
Sara Abawi – Leder
Solveig Nisbeth – Viceleder
Kristoffer Nilaus Olsen – Kasserer
Yurdal Cicek – Bestyrelsesmedlem
Nete Kyndesen- Bestyrelsesmedlem
Mikala Satiya Rørbech – Bestyrelsesmedlem
Marie Lykkebo Dreier – Bestyrelsesmedlem

Suppleant: Da Sheila Ørnstrup er udtrådt af hovedbestyrelsen før udløb af opstillingsperioden, er Marie Lykkebo Dreier (valgt som suppleant i 2021) indtrådt som fuldgyldigt medlem.

Valg 2022
I henhold til vedtægternes § 9, stk. 1 består hovedbestyrelsen af ”7 medlemmer, som vælges af landsmødet. Landsmødet vælger en suppleant.” I henhold til vedtægternes § 9, stk. 2 vælges hovedbestyrelsesmedlemmerne ”For en 2-årig periode, idet der afgår 4 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år. Suppleanten vælges dog for en 1-årig periode”.

Et medlem er udtrådt af hovedbestyrelsen før udløb af opstillingsperioden, hvorfor der ved valget i 2022, vælges 3 medlemmer for 2 år, 1 medlem for 1 år samt 1 suppleant for 1 år.

Genopstiller ikke i 2022:
Sara Abawi: Valgt i 2018 for 2 år. Valgt i 2020 for 2 år
Marie Lykkebo Dreier: Valgt i 2021 / suppleant

På valg på landsmødet 2022

Amalie Hallberg
Solveig Nisbeth Henriksen (genopstiller)

Kristoffer Nilaus Olsen (genopstiller)
Erika Akariguame Armengol Sloth

Vil du stille op til bestyrelse?
Kontakt leder af bestyrelsen Sara Abawi, hvis du vil vide mere om hovedbestyrelsens arbejde eller overvejer at stille op sabawi@amnesty.dk. Deadline for opstilling er 1. marts kl. 16.00.

Du kan finde mere information omkring bestyrelsesarbejdet her >

I forretningsordenen for landsmøder § 6, stk. 1 er anført: ”(…) Er der ikke inden fristens udløb modtaget opstilling af et antal kandidater, der mindst svarer til to mere end antallet af ledige poster i hovedbestyrelsen, kan opstilling finde sted på generalforsamlingen. (…)”

Kandidatopstillinger annonceres her efter 1. marts.

Valg til fundraising og økonomiudvalg

Der skal i år vælges to medlemmer for to år. Endvidere vælger bestyrelsen yderligere et medlem for to år.

Kandidater 2022
Annonceres her

Følgende er valgt for 2 år i 2021, og er ikke på valg i 2022 
Carsten Fenger
Farah Sabouri

Kontakt bestyrelsen, hvis du vil vide mere om udvalgets arbejdsopgaver eller overvejer at stille op til næste år. Bestyrelsesleder Sara Abawi: sabawi@amnesty.dk