Retten til at være den du er LGBTI Pride Diskrimination

01.
Kort sagt

Interkønnede børn har ret til selv at bestemme over deres kroppe

Hvert år fødes der børn med kønskarakteristika – kønsorganer, kønskirtler, hormoner, kromosomer eller reproduktive organer – som afviger fra de etablerede normer for 'mandligt' og 'kvindeligt'. Disse variationer er forskellige i art og hyppighed. Nogle har en anerkendt medicinsk diagnose, mens andre ikke har. Nogle er synlige ved fødslen, mens andre først viser sig i puberteten eller endnu senere. Andre igen opdages eller diagnosticeres aldrig.

Nogle mennesker, med variationer i kønskarakteristika – men ikke alle – beskriver sig selv som interkønnede.

I rapporten First, Do No Harm dokumenterer Amnesty med udgangspunkt i research foretaget i Danmark og Tyskland de specifikke menneskerettighedskrænkelser, som børn og voksne med variationer i kønskarakteristika udsættes for. Vi fokuserer specifikt på de krænkelser – særligt krænkelsen af retten til privatliv, den højst opnåelige sundhedstilstand, legemlig integritet, selvbestemmelse og juridisk anerkendelse – som disse mennesker oplever i form af ikke-akutte, invasive og irreversible 'normaliserende' kirurgi samt anden medicinsk praksis.

Danmark møder kritik fra FN for håndteringen af voldtægter, utilstrækkelig seksualundervisning, den såkaldte ghettolov og interkønnedes manglende rettigheder. Amnesty, der har givet anbefalinger til komitéen, hilser kritikken velkommen. Læs hele rapporten her

Læs mere om vores arbejde for interkønnedes rettigheder.

Interkønnedes rettigheder

Sundhedssystemet diskriminerer transkønnede

Man anslår, at der er omkring 3000 transkønnede i Danmark, som oplever at være født med det forkerte køn, og som ønsker at opnå juridisk og/eller fysisk kønsskifte.

Danske transkønnede fortæller om ofte årelange og ydmygende udredningsforløb på Rigshospitalets Sexologisk Klinik – det eneste sted i Danmark, som må igangsætte de hormonbehandlinger, som er afgørende for transkønnedes identitet og selvforståelse.

Udredningsforløbene handler især om at overbevise Sexologisk Klinik om, at man ikke er psykisk syg – psykotisk, skizofren eller lignende – og dernæst overbevise samme sted om, at man rent faktisk er transkønnet.

De lange forløb hos Sexologisk Klinik har tidligere fået mange transkønnede til at søge hjælp og behandling hos en håndfuld speciallæger, der var i stand til at hormonbehandle langt flere transkønnede end Sexologisk Klinik.

 

Den afgørende forskel var, at de uafhængige læger ikke anså de transkønnede som psykisk syge, der ikke selv kunne afgøre, om de var transkønnede.

Siden 2014 er det blevet sværere for danske transkønnede at få adgang til behandling. I dag er det ulovligt for andre end Sexologisk Klinik at påbegynde hormonbehandling. Et monopol, som sætter transkønnede i en håbløs og nu endnu længere venteposition og fratager dem retten til at ligne det køn, de føler sig som.

Transkønnethed er stadig på Sundhedsstyrelsens fortegnelse over psykiatriske lidelser, og det kan tage flere år at få tilladelse til hormonbehandling.

Skriv under på at transkønnede ikke skal behandles som psykisk syge.

Transrettigheder
02.
Hvad gør Amnesty

Hvad gør vi?

Seksuelle minoriteter har samme menneskerettigheder som alle andre, og regeringer er forpligtet til at fremme og sikre dem. Vi anser alle mennesker, som er fængslet alene på grund af deres seksuelle orientering eller kønslige identitet, som samvittighedsfanger. Vi støtter prides overalt i Europa og lægger pres på de lokale myndigheder så de sikrer, at deltagerne beskyttes mod overgreb. Vi arbejder også for, at transkønnede ikke bliver defineret som 'syge' i Danmark, og for at EU bliver bedre til at beskytte alle europæere, herunder LGBTI-personer, mod diskrimination.

Vi kræver, at alle regeringer:

  • afskaffer love, der gør det kriminelt at være homoseksuel.
  • indfører love, som forbyder diskrimination af homoseksuelle.
  • bekæmper tortur og mishandling og tvungen 'helbredelse' af seksuelle minoriteter
  • øjeblikkeligt og betingelsesløst løslader alle homoseksuelle samvittighedsfanger
  • bekæmper straffrihed og beskytter homoseksuelle imod overgreb ved aktivt at fremme og sikre deres menneskerettigheder
  • sikrer at seksuelle minoriteters menneskerettigheder beskyttes og fremmes effektivt inden for FN-systemet og andre internationale organisationer.