01.
Kort sagt

Kvoteflygtninge

Kvoteflygtninge er flygtninge, som opholder sig i flygtningelejre eller nærområder, der af FN’s flygtningehøjkommissariat, UNHCR, vurderes til, af forskellige årsager, at være særligt udsatte, hvor de befinder sig, og som hverken kan integreres i deres asylland eller vende hjem foreløbigt. UNHCR indstiller dem derfor til genbosættelse i de lande, der er en del af kvoteflygtningesystemet.

Vi skal i Danmark være stolte over det internationale samarbejde, som kvoteflygtningeordningen er et af de fineste eksempler på. Hovedarkitekten bag ordningen var den tidligere danske statsminister Poul Hartling fra Venstre, der som formand for UNHCR i 1981 modtog Nobels fredspris netop for det internationale flygtningesamarbejde.


Danmark og kvoteflygtninge

Danmark har taget imod kvoteflygtninge siden 1978 og fra 1989 til 2016 modtog Danmark 500 kvoteflygtninge om året efter aftale med UNHCR.

I 2016 satte regeringen et midlertidigt stop for Danmarks deltagelse i kvoteflygtningeordningen. Begrundelsen fra den daværende udlændinge- og integrationsminister var, at Danmark havde brug for et pusterum på grund af det høje asyltal i 2015.

I 2017 blev et lovforslag stemt igennem i Folketinget, som ændrer den danske kvoteflygtningeordning permanent. Det er nu op til den siddende udlændinge- og integrationsminister at afgøre, hvorvidt Danmark skal tage imod kvoteflygtninge alt afhængigt af, hvordan det går med integrationen af nyankomne flygtninge samt antallet af spontane asylansøgere.

I sommeren 2019 meddelte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, at han havde indgået en aftale med UNHCR om, at Danmark vil tage imod kvoteflygtninge igen. I første omgang vil Danmark modtage 30 flygtninge, som anses for at have akut brug for hjælp, som de ikke kan få, der hvor de befinder sig såsom specifik lægebehandling.


02.
Anbefalinger

Amnesty Internationals anbefalinger til den danske regering

Amnesty opfordrer til, at den danske regering på europæisk og globalt plan arbejder mod en fælles og fair model for genbosættelser af mennesker på flugt. Den danske regering må ikke lade de mest udsatte og sårbare i stikken.

Vi ønsker, at Danmark fortsat skal give husly til kvoteflygtninge på mindst samme niveau som tidligere, dvs. at vi gerne ser, at Danmark igen som minimum tager imod 500 kvoteflygtninge om året. Der har aldrig været så mange mennesker på flugt på verdensplan og samtidig, ser vi rekordlave asyltal i Danmark; vi opfordrer derfor den danske regering til at vise solidaritet med de lande, der huser millioner af flygtninge, og tage vores del af ansvaret ved at give flere flygtninge en sikker fremtid i et fredeligt land som vores.