29. april 2021  

Opdateret: 14. september 2021

De danske myndigheder fratager syriske flygtninge deres opholdstilladelser, selvom Amnesty Internationals research fra Syrien viser, at det vil være for farligt at vende tilbage. Skriv under på vores internationale aktion og kræv, at Danmark fortsætter med at beskytte syrerne i Danmark.

De danske myndigheder har allerede inddraget eller ikke fornyet 464 syriske flygtninges opholdstilladelser. Regeringens begrundelse er, at bestemte dele af Syrien er sikre nok til at retfærdiggøre, at de kan nægte syriske flygtninge beskyttelse, men vores research viser det modsatte.

Imens mange af de syriske flygtninge venter på, at deres sag får en endelig afgørelse ved Flygtningenævnet, har mindst 69 syrere allerede fået inddraget deres opholdstilladelse og er blevet sat i en såkaldt ’udsendelsesposition’. Det betyder, at de er i risiko for at blive sendt tilbage til Syrien.

Amnesty International mener, at enhver tilbagevenden til Syrien vil være en krænkelse af Danmarks internationale forpligtelser i henhold til princippet om non-refoulement, som forbyder lande at sende flygtninge tilbage til et land, hvor de vil være i risiko for alvorlige menneskerettighedskrænkelser.

Skriv under på aktionen nu. Kræv, at Mattias Tesfaye fortsat yder beskyttelse til syriske flygtninge. Alle syriske flygtninge har behov for beskyttelse, indtil de ikke længere risikerer tortur, bortførsel eller sågar henrettelse.

Danmark ‘motiverer’ flygtninge til at rejse hjem

De mindst 69 syriske flygtninge, der er sat i ’udsendelsesposition’, risikerer tvangsudsendelse, hvis Danmark genetablerer diplomatiske forbindelser til det syriske regime. 30 dage efter deres endelige afslag på lovligt ophold i Danmark, vil de blive placeret i et udrejsecenter, hvor de ikke kan få lov at arbejde eller studere.

Danmark har fortsat ikke diplomatiske forbindelser til det syriske regime og derfor kan vi i øjeblikket ikke tvangsudsende syriske flygtninge. Ifølge den danske udlændingelov kan de danske myndigheder i stedet bruge ’motivationsfremmende’ metoder, herunder frihedsberøve syrerne, for at motivere dem til ’frivilligt’ at vende tilbage til deres oprindelsesland.

Når mennesker placeres i udrejsecentre uden adgang til arbejde eller uddannelse, eller endda frihedsberøves i Udlændingecentret Ellebæk, kan det presse dem til at vende tilbage til Syrien. Det vil være et brud på international lovgivning og det såkaldte non-refoulement princip.

Regeringen splitter familier ad

Amnesty International er dybt bekymret over at syrere mister deres opholdsgrundlag, arbejde og må afbryde deres uddannelse. Vi vil se splittede familier, idet nogle syrere har fået ’konventionsstatus’, hvilket betyder, at de fortsat kan forblive lovligt i landet, mens deres familiemedlemmer risikerer at havne i udsendelsescentre og sendt tilbage.

Dette er blandt andet tilfældet for 18-årige Mohamad Alata, hvis mor og søstre har fået inddraget deres opholdstilladelser i Udlændingestyrelsen, imens han selv får lov at blive i Danmark.

Mit hjerte bløder, når jeg tænker på, at min mor og mine søstre skal retur til Syrien. Hvad er det for et liv at byde kvinder og børn. Kvinder, der er psykisk ødelagte.

Mohamad Alata

Mohamad fortalte sin historie under demonstrationen i København den 19. maj. Læs hele hans tale her.

Amnesty International er desuden bekymrede for, at de personer, der har fået frataget deres opholdstilladelse, vil forlade Danmark i desperation for at søge beskyttelse i andre europæiske lande. Det europæiske asylsystem vil nemlig kunne sende syrere tilbage til Danmark, hvor deres chancer for at få beskyttelse vil være endnu dårligere.

Vi mener, beslutningen om at gennemgå sagerne er dybt kritisabel, risikerer at splitte familier ad og medvirker til at skabe frygt og utryghed hos de syriske flygtninge, der har krav på beskyttelse. Skriv under på vores krav om, at regeringen skal give beskyttelse til syrere i Danmark nu.

Hvorfor skal jeg skrive under?

Hver underskrift bidrager til at lægge et internationalt pres på den danske regering, så alle syrere i Danmark fortsætter med at have beskyttelse og lovligt ophold i Danmark. Revurderingen af de syriske opholdstilladelser skal stoppe – og alle syrere skal beskyttes, indtil der sker varige og fundamentale forbedringer i Syrien.  

Hvad sker der med din underskrift?

Vi overleverer underskrifterne til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Læs brevet, vi sender.

I fare for alvorlige overgreb

Ifølge Amnesty Internationals dokumentation vil borgere fra Damaskus og omegn stadig stå over for en reel risiko for forfølgelse eller andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser, hvis de vender tilbage. Det gælder også, selvom konflikten er aftaget. Syrerne har stadig brug for international beskyttelse. 

Amnesty International indsamler lige nu dokumentation på overgreb imod syriske flygtninge, som er vendt tilbage til Syriens regeringskontrollerede områder, herunder Damaskus. Vores dokumentation indtil videre viser, at civile, der vender tilbage til statskontrollerede områder, bliver opfordret til at gå igennem en ’sikkerheds-godkendelse’, hvilket involverer forhør af syriske sikkerhedsstyrker. Syriske sikkerhedsstyrker er kendt for at stå bag brugen af tortur, henrettelser og tvungne forsvindinger.  

Få Amnestys rapport

I vores rapport fra september 2021 dokumenterer vi, hvordan den syriske efterretningstjeneste udsætter hjemvendte syriske flygtninge for tortur, voldtægter og kidnapninger.

Vil du gøre endnu mere?

Så kan du skrive et brev eller en mail til Mattias Tesfaye med dine egne ord eller ved at kopiere vores standardbrev og skrive dig selv på som afsender. Lad os spamme ham med breve og mails til han stopper med at presse syriske flygtninge i Danmark til at rejse tilbage til Syrien!


Danmarks udlændinge- og integrationsminister
Mattias Tesfaye
Slotsholmsgade 10
1216 København
Danmark
E-mail: uim@uim.dk


Kære Mattias Tesfaye,

Jeg skriver for at opfordre den danske regering til at stoppe revurderingen af syriske flygtninges opholdstilladelser og forny de midlertidige opholdstilladelser for syriske flygtninge, som har søgt beskyttelse i Danmark efter at være flygtet fra væbnet konflikt i deres land.

Alle syriske asylansøgere bør få beskyttelse i Danmark. Den 1. maj 2021 havde 464 syrere allerede fået deres opholdstilladelse inddraget eller ikke fornyet hos Udlændingestyrelsen. Mange af dem venter nu på den endelige afgørelse i Flygtningenævnet. Den 1. juni 2021 havde mindst 69 syriske flygtninge modtaget en endelig afgørelse i deres sag. De er blevet anbragt i en såkaldt ’udsendelsesposition’ i Danmark – i risiko for at blive tvangsudsendt, hvis Danmark genetablerer diplomatiske forbindelser til det syriske regime.

Jeg er bekymret for, at syriske familier med forskelligt opholdsgrundlag bliver splittet ad. Syrere i udsendelsesposition mister deres arbejde og studieplads og risikerer at sidde i centrene i årevis i en ’standby’ position uden at kunne deltage aktivt i samfundet.
Jeg er stærkt foruroliget over, at nogle syrere i udsendelsesposition risikerer at blive frihedsberøvet, som en ’motivationsfremmende’ foranstaltning.

Jeg er meget bekymret over, at disse forhold kan presse dem til at vende tilbage til Syrien, hvor de vil være i reel risiko for alvorlige menneskerettighedskrænkelser. Konfliktens ophør i bestemte områder af Syrien betyder ikke, at mennesker trygt kan rejse tilbage.

Amnesty International har i årevis dokumenteret de forbrydelser og overgreb, der finder sted i Syrien. Mange af de mest alvorlige menneskerettighedskrænkelser, såsom vilkårlig fængsling, tortur, mishandling og tvungne forsvindinger, står Assad-regimet bag. Civile i Syrien og flygtninge, der er vendt tilbage, er i risiko for alvorlige menneskerettighedskrænkelser.

Jeg beder dig om at gribe til øjeblikkelig handling for at sikre den fortsatte beskyttelse af alle syrere, der opholder sig i Danmark, inklusiv dem, som har midlertidig opholdstilladelse. Alle syrere har brug for beskyttelse indtil situationen i Syrien ikke længere krænker deres basale rettigheder.

Med venlig hilsen

Historisk tilbageblik på den danske flygtningepolitik

I 2015 kom der er en lovændring, der betød, at opholdstilladelser til flygtninge kan inddrages, hvis bare der er visse forbedringer i hjemlandet. Også selvom forholdene stadig er alvorlige og kan være skrøbelige og uforudsigelige.

I 2019 introducerede den danske regering et såkaldt paradigmeskifte i dansk udlændingepolitik. Fokus ændrede sig fra at støtte op om integration til at lægge vægt på en så kort beskyttelse som mulig. Regeringen tager alle foranstaltninger i brug for at få flygtninge til at vende tilbage hurtigst muligt. En del af paradigmeskiftet var at give midlertidige opholdstilladelser til flygtninge, der havde brug for beskyttelse – i stedet for permanent opholdstilladelse, som man tidligere gav.  

I december 2019 gav Flygtningenævnet afslag på asyl til tre syriske borgere fra Damaskus. Begrundelse var, at de ikke længere var i risiko for forfølgelse på grund af de generelle forhold i området. Nævnet baserede delvist deres beslutning på en rapport fra Udlændingestyrelsen fra den 21. februar 2019. En rapport der for nylig blev stærkt kritiseret af 11 ud af 12 Syrien-eksperter. De kan ikke genkende deres udsagn i rapporten, eller de danske myndigheders vurdering af situationen i Syrien. Eksperterne understreger, at det endnu ikke er sikkert for nogle syrere at vende tilbage.  

Udlændinge- og Integrationsministeren besluttede i juni 2020 at fremskynde revurderingen af opholdstilladelser af omkring 900 flygtninge fra Damaskus, der havde fået midlertidig beskyttelsesstatus grundet den generelle vold i Syrien. Siden februar 2021 er denne beslutning nu blevet udvidet til også at inkludere mennesker fra hele Damaskus-provinsen (den såkaldte Rif-region) – så det nu drejer sig om i alt 1.200 personer.