Historisk flygtningekrise

Lige nu er et rekordstort antal mennesker tvunget til at forlade deres hjem. De flygter fra krig, forfølgelse og overgreb. Særligt krigen i Syrien har drevet millioner af uskyldige mennesker på flugt fra en håbløs konflikt.

Folk flygter ikke for sjov. De flygter, fordi deres liv er i fare. Flygtninge søger mod lande, som kan garantere deres sikkerhed, og som kan tilbyde en fremtid for dem og deres familier. 

Men frem for at hjælpe mennesker på flugt smækker verdens mest ressourcestærke lande – heriblandt Danmark – døren i. Verdens rigeste nationer overlader det til en håndfuld udviklingslande at håndtere de millioner mennesker, som er på flugt fra konfliktområder, mens politikere finder på nye måder at forhindre mennesker på flugt i at søge sikkerhed og asyl.

Lande som Jordan og Libanon har fået deres indbyggertal kraftigt forøget, siden krigen i Syrien brød ud, og mens vore politikere snakker om behovet for at hjælpe i nærområderne, er landene i nærområderne ved at kollapse. De har brug for hjælp til at løfte ansvaret for at sikre, at mennesker på flugt får et liv i sikkerhed.  Det er på tide, at resten af verden træder til og hjælper med at løfte ansvaret.

Mennesker på flugt har ret til:

  • Sikre og lovlige flugtruter
  • At komme i sikkerhed fra krig og forfølgelse
  • At søge asyl
  • Et værdigt liv i sikkerhed. Både i og uden for flygtningelejre skal folk på flugt være i sikkerhed for overgreb, og diskrimination
  • Et familieliv. Mennesker, som får tildelt asyl, skal kunne få deres familier i sikkerhed uden langsommelige, bureaukratiske processer.

Hvad gør Amnesty?

I Amnesty arbejder vi med flygtninges rettigheder med udgangspunkt i FN’s Flygtningekonvention, som blev vedtaget i 1951. Danmark var det første land, som underskrev konventionen, og siden har 144 lande tilsluttet sig.

Mennesker på flugt er som alle andre beskyttet af bestemmelserne i FN’s Verdenserklæring om menneskerettighederne, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s Børnekonvention.

Vi dokumenterer krænkelser

Vi arbejder først og fremmest med at dokumentere og afsløre krænkelser af flygtninges rettigheder. Vores researchere indsamler vidnesbyrd fra flygtninge og migranter, interviewer myndigheder, internationale institutioner, græsrodsorganisationer, journalister og NGO’er for at dokumentere overgreb og krænkelser.
Vi undersøger forholdene i nærområderne og lægger pres på regeringer til at overholde deres internationale forpligtelser. Samtidig gør vi alt, hvad vi kan, for at påvirke modtagerlandene af flygtninge til at droppe illusionen om, at håndteringen af flygtninge kan foregå i nærområderne alene.

Vi holder modtagerlandene op på de løfter, de har givet, om at overholde flygtningenes rettigheder:

  • At mennesker på flugt fra krig og forfølgelse har ret til beskyttelse mod overgreb og et liv i sikkerhed
  • At mennesker på flugt fra krig og forfølgelse har ret til en retfærdig asylsagsbehandling
  • At mennesker på flugt har ret til, at deres sag bliver vurderet individuelt

Vi formidler problemer og løsninger

Vi sørger for, at vores undersøgelser bliver formidlet i medierne, så politikere og befolkninger kan tage stilling til, hvorvidt håndteringen af flygtninge foregår på den rigtige måde.

Vi diskuterer med politikere og embedsmænd i Danmark, EU og FN, hvordan man bedst håndterer udfordringerne inden for en ramme, som respekterer internationale forpligtelser, og vi kommer med konkret rådgivning og løsningsforslag.

Vi kæmper for globale og solidariske løsninger på flygtningekrisen og arbejder for, at love og praksis i Danmark respekterer menneskerettighederne. Vores mål er at sikre, at ingen mod deres vilje sendes tilbage til et land, hvor de risikerer tortur, forfølgelse eller henrettelse.