Mennesker flygter ikke for sjov. De flygter, fordi deres liv er i fare. Flygtninge søger mod lande, som kan garantere deres sikkerhed, og som kan tilbyde en fremtid for dem og deres familier. 

I disse år er et rekordstort antal mennesker tvunget til at forlade deres hjem. De flygter fra krig, forfølgelse og overgreb. Millioner af mennesker lever fortsat som flygtninge, efter at krigen i Syrien drev dem på flugt. I Afghanistan er tusindvis flygtet, efter Taliban har overtaget magten. I Europa har invasionen af Ukraine tvunget millioner af civile til at forlade deres hjem.

Desværre gør verdens mest ressourcestærke lande – heriblandt Danmark – alt hvad de kan for at holde verdens flygtninge ude. De, der endelig opnår beskyttelse i Danmark, mødes ofte af særlove og midlertidige opholdstilladelser, der gør det vanskeligt at finde ro og falde til. Eller flygtninge, der ikke kan vende hjem, tvinges til at leve i uvished på landets udrejsecentre.

Verdens rigeste nationer overlader det til en håndfuld udviklingslande at håndtere de millioner mennesker, som er på flugt fra konfliktområder. Landene i nærområderne er ved at kollapse og har brug for at hele det internationale samfund bidrager til at løfte der er brug for international hjælp og støtte til at løfte ansvaret og sikre, at mennesker på flugt får et liv i sikkerhed.

Hvad gør Amnesty?

I Amnesty arbejder vi med flygtninges rettigheder med udgangspunkt i FN’s Flygtningekonvention, som blev vedtaget i 1951. Danmark var det første land, som underskrev konventionen, og siden har 144 lande tilsluttet sig.

Mennesker på flugt er som alle andre beskyttet af bestemmelserne i FN’s Verdenserklæring om menneskerettighederne, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s Børnekonvention.

Vi dokumenterer krænkelser

Vi arbejder først og fremmest med at dokumentere og afsløre krænkelser af flygtninges rettigheder. Vores researchere indsamler vidnesbyrd fra flygtninge og migranter, interviewer myndigheder, internationale institutioner, græsrodsorganisationer, journalister og NGO’er for at dokumentere overgreb og krænkelser.
Vi undersøger forholdene i nærområderne og lægger pres på regeringer til at overholde deres internationale forpligtelser. Samtidig gør vi alt, hvad vi kan, for at påvirke modtagerlandene af flygtninge til at droppe illusionen om, at håndteringen af flygtninge kan foregå i nærområderne alene.

Vi holder modtagerlandene op på de løfter, de har givet, om at overholde flygtningenes rettigheder:

  • At mennesker på flugt fra krig og forfølgelse har ret til beskyttelse mod overgreb og et liv i sikkerhed
  • At mennesker på flugt fra krig og forfølgelse har ret til en retfærdig asylsagsbehandling
  • At mennesker på flugt har ret til, at deres sag bliver vurderet individuelt

Vi formidler problemer og løsninger

Vi sørger for, at vores undersøgelser bliver formidlet i medierne, så politikere og befolkninger kan tage stilling til, hvorvidt håndteringen af flygtninge foregår på den rigtige måde.

Vi diskuterer med politikere og embedsmænd i Danmark, EU og FN, hvordan man bedst håndterer udfordringerne inden for en ramme, som respekterer internationale forpligtelser, og vi kommer med konkret rådgivning og løsningsforslag.

Vi kæmper for globale og solidariske løsninger på flygtningekrisen og arbejder for, at love og praksis i Danmark respekterer menneskerettighederne. Vores mål er at sikre, at ingen mod deres vilje sendes tilbage til et land, hvor de risikerer tortur, forfølgelse eller henrettelse.

FAKTA

100mio.

mennesker tvunget væk fra deres hjem på grund af krig, forfølgelse eller naturkatastrofer

26,3 mio.

flygtninge i verden

50.000 +

er døde i forsøget på at flygte eller migrere siden 2014