Flygtninges rettigheder

Nærområder under pres

EMNER

VI KÆMPER FOR MENNESKERETTIGHEDERNE. OG FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED I HELE VERDEN.