Tyrkiet:
Tilbageholdte efter
kupforsøg udsat
for mishandling

Læs mere

EMNER

VI KÆMPER FOR MENNESKERETTIGHEDERNE. OG FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED I HELE VERDEN.