Brev til Statsministeren om Amnestys årsrapport 2016/17

Amnesty Internationals årsrapport 2016/17, The State of the World’s Human Rights, dokumenterer et stærkt behov for at styrke arbejdet for menneskerettighederne. Vi skrev til Lars Løkke Rasmussen og opfordrede ham til at bruge rapporten i sit arbejde for at fremme respekten for disse rettigheder, både nationalt og internationalt. 


Brev til Forsvarsministeren vedr. Irak rapport

I januar 2017, sendte vi et brev til forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen på baggrund af rapporten:”Iraq: Turning a Blind Eye - The Arming of the Popular Mobilization Units


Høringssvar over udkast til ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden m.m.

Bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger.


Næste 3 Høringssvar mv.
;