Høringssvar over udkast til ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden m.m.

Bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger.


Brev til Statsministeren vedr. den ulykkelige situation for de tusinder af flygtninge og migranter, der lige nu er fanget på græske øer.

Situationen er et resultat af aftalen mellem EU og Tyrkiet om tilbagesendelse af asylansøgere. Aftalen er dybt problematisk i sig selv, da Tyrkiet ikke kan betegnes som et sikkert land at sende flygtninge tilbage til og desuden allerede huser et meget stort antal flygtninge uden at garantere dem sikre forhold.


Henvendelse fra Amnesty International til udenrigsminister Anders Samuelsen

Henvendelse fra Amnesty International til udenrigsminister Anders Samuelsen i anledning af ministerens nylige udnævnelse og regeringsgrundlaget på ministerens område. 


Næste 3 Høringssvar mv.
;