Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af Flygtningenævnets sammensætning mv.)

Amnesty Internationals bemærkninger til udkast om ændring af udlændingeloven.


Høringssvar vedr. udkast til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi

Amnestys anbefalinger til Udenrigsministeriet, hvordan menneskerettighederne kan fremmes og uddybes i strategien


Brev til Udenrigsministeren vedr. Saudi-Arabien

Den 29. juni kl. 17 dansk tid, udkommer Amnesty International sammen med Human Rights Watch med anbefaling om, at Saudi-Arabiens medlemsrettigheder i rådet suspenderes


Næste 3 Høringssvar mv.
;