Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten

Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten. (Begrænsning af fremmedkrigeres adgang til bistand fra udenrigstjenesten.


Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Amnesty Internationals bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret.


Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven

Forslag om ændring af reglerne om frakendelse af fremmedkrigers statsborgerskab. 


Næste 3 Høringssvar mv.
;