Tildækningsforbud - forslag til lov om ændring af straffeloven

Høringssvar: Ved mail af 6. februar 2018 har Justitsministeriet fremsendt forslag til lov om ændring af straffeloven – tildækningsforbud – og anmodet om Amnesty Internationals eventuelle bemærkninger til forslaget.


Københavnererklæringen

Høringssvar: Amnesty International har – sammen med syv andre internationale NGO’er  – skrevet et fælles høringssvar til Københavner erklæringen, som skal vedtages af samtlige 47 medlemslande i april måned.


Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven.

Høringssvar: Udkastet præsenteres som et forslag til skærpelse af reglerne om udvisning af kriminelle udlændinge.


Næste 3 Høringssvar mv.
;