Brev til statsministeren forud for Indien-besøg

Brev: I et brev afsendt den 11. januar 2019 beder Amnesty Danmark Lars Løkke Rasmussen om at påtale angreb mod menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsorganisationer under sit besøg i Indien.  


HØRINGSSVAR OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN

Høringssvar: Ift. ulovlig påvirkningsvirksomhed rummer forslaget så mange løst formulerede elementer, at det er vanskeligt at sige noget blot nogenlunde sikkert om den fremtidige retstilstand.


Udkast til forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Høringssvar:  Vi vil i høringssvaret primært forholde sig til skærpelse af kursen over for 10-14- årige.


Næste 3 Høringssvar mv.
;