Høringssvar: frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse

Bemærkninger til forslag til frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse.


Forslag til lov om ændring af straffeloven

Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om straffeloven. (Initiativer mod fremmedkrigere og terrordømte)


Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten

Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten. (Begrænsning af fremmedkrigeres adgang til bistand fra udenrigstjenesten.


Næste 3 Høringssvar mv.
;