Amnesty om situationen i Ungarn: "Kære medlem af Europa-Parlamentet, ..."

Brev fra Amnesty: "Kære medlem af Europa-Parlamentet, Jeg skriver til dig i forbindelse med den bekymrende udvikling i Ungarn og det ungarske lovforslag 'Stop So ros'. Det nye lovforslag skitserer, at den ungarske regering vil slå hårdt ned på de individer og organisationer, der støtter den illegale migration, men asylansøgere og flygtninge er også omfattet af denne definition".


Tibetsagen: Brev til justitsministeren

Brev til Søren Pape Poulsen: Amnesty International har fulgt udviklingen i sagen om politiets håndtering af Tibet-demonstranter under kinesiske statsbesøg i 2012 og 2013 og særligt spørgsmålet om opklaringen af, hvem der i givet fald traf beslutningen om – og gav ordren til – at demonstranterne skulle forhindres i at nå frem til den kinesiske delegations rute og fratages deres bannere.


Tildækningsforbud - forslag til lov om ændring af straffeloven

Høringssvar: Ved mail af 6. februar 2018 har Justitsministeriet fremsendt forslag til lov om ændring af straffeloven – tildækningsforbud – og anmodet om Amnesty Internationals eventuelle bemærkninger til forslaget.


Næste 3 Høringssvar mv.
;