Bemærkninger til udkast til forslag til lov om epidemier

Sundheds- og Ældreministeriet har ved e-mail af 22 december2020 anmodet om Amnesty Internationals eventuelle bemærkninger til et nyt udkast til Forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven).


Brev til retsudvalget

Input til ændringer af lovforslaget til en ny samtykkelov fra Voldtægtsofres vilkår, Danner, ESDP, Dansk Kvindesamfund, kvinderådet og Amnesty International. 


Brev til retsudvalget

Input til ændringer af lovforslaget til en ny samtykkelov fra Amnestys hovedkontor i London. 


Næste 3 Høringssvar mv.
;