Brev til statsministeren vedr. tyrkiet

Jeg skriver til dig med en særlig henstilling til at arbejde for stærke rådskonklusioner vedrørende Tyrkiets kritiske menneskerettighedssituation, når det Europæiske Råd mødes den 19.-20. oktober.


Amnestys høringssvar om forslag til ny ordning om kvoteflygtninge

Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt udkast til ny ordning for kvoteflygtninge og anmodet om Amnestys bemærkninger til udkastet. Danmark har modtaget kvoteflygtninge siden 1978 og har siden 1989 taget imod cirka 500 kvoteflygtninge om året. Men i september 2016 blev ordningen suspenderet på ubestemt tid. Ifølge det nye forslag skal det fremover være ministeren, der hvert år afgør, om Danmark skal modtage kvoteflygtninge. Der vil således ikke være nogen fast ramme. Hvert år vil ministeren beslutte, om - og i bekræftende fald hvor mange - Danmark skal modtage flygtninge til genbosætning. Læs her Amnestys bemærkninger.


Brev til statsministeren om besøg hos præsident Trump 30. marts 2017

I et brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) opfordrer Amnesty International til at tale med stærk stemme i forsvaret for menneskerettigheder, retssikkerhed og det internationale samarbejde, når han mødes med USA’s præsident Donald Trump.


Næste 3 Høringssvar mv.
;