1.338 results

Voldsomme overgreb mod muslimer i Myanmar

Etniske stridigheder i Myanmar har sendt op til 90.000 muslimer på flugt, mens dusinvis er dræbt af militær og sikkerhedspoliti. De fordrevne tilhører den etniske minoritet Rohingya, der lever som statsløse i Myanmar og ifølge FN er et af verdens mest forfulgte folk.


Årsrapport 2012: FN’s Sikkerhedsråd har svigtet sit lederskab

Amnesty International anklager FN’s Sikkerhedsråd for at have overflødiggjort sig selv som fredens beskytter og opfordrer samtidig til at skabe en stærk FN-våbenhandelstraktat til sommer i New York. ”Politiske ledere taler om menneskerettigheder, når det er belejligt, men lægger dem alt for ofte på hylden, hvis de er ubekvemme eller står i vejen for økonomiske interesser”, lyder det i Amnestys årsrapport 2012.


2011: Dødsstraf anvendes i foruroligende omfang

Hvert tiende land i verden fortsætter med at dræbe i lovens navn, selvom størstedelen af verdens nationer har lagt dødsstraffen på hylden.


Regeringens accept af torturhæleri er dybt beklagelig

Udenrigsminister Villy Søvndal tog i weekenden klart afstand fra blandt andet brug af oplysninger fremskaffet gennem tortur. Amnesty er dybt skuffet over, at Søvndals udmelding senere samme dag blev korrigeret i en fælles udtalelse med justitsministeriet.


PET skal under skærpet opsyn

Oplysninger om aflytninger og registreringer af personsager bør komme mere frem i lyset, siger Amnesty, som er positiv overfor Wendler Pedersen-udvalgets forslag til at styrke kontrollen med PET.


Det anbefaler Wendler Pedersen-udvalget

Efter 14 års arbejde ligger Wendler Pedersen-udvalgets betænkning om kontrol med PET og FE klar. Læs udvalgets anbefalinger og Amnestys reaktion.


Kontrol med PET er demokratisk nødvendigt

Danskernes retssikkerhed svækkes, når udvidede beføjelser til PET ikke følges af øget åbenhed og bedre kontrol med efterretningstjenestens arbejde. Derfor har Amnesty flere gange rejst kritik af den nuværende situation, der stiller borgerne svagere end myndighederne.


Guantánamo: Et årti med overgreb

Den 11. januar var det ti år siden, at de første fanger fra USA’s såkaldte krig mod terror ankom til fangelejren i Guantánamo Bay i Cuba. I dag sidder fortsat 171 mænd – langt de fleste uden rettergang og uden udsigt til en afklaring. USA’s rolle som foregangsland for menneskerettigheder har overskredet sidste salgsdato.


Dansk dom forsvarer retten til at demonstrere

Østre Landsrets dom i sagen om masseanholdelser under klimatopmødet i 2009 viser, at politiet ikke kan administrere de vide beføjelser, de fik i Lømmelpakken til at foretage såkaldte præventive anholdelser.


Obama accepterer fængslinger på ubestemt tid

USA’s præsident Barack Obama har underskrevet en ny lov, der tillader tilbageholdelse af mistænkte på ubestemt tid og gør det praktisk talt umuligt at lukke fangelejren i Guantánamo Bay. Amnesty er forfærdet, men desværre ikke overrasket.


Danmark får en slags børneombudsmand

Amnesty har i årevis kæmpet for, at Danmarks børn kunne få deres eget sted at klage, når deres rettigheder bliver overtrådt. Nu er der et Børnekontor hos Ombudsmanden.


2011: Danmark til eksamen

Danmarks første FN-eksamen i menneskerettighederne fandt sted i maj 2011.