8. november 2018  

Det er på tide, at Danmark får en ny voldtægtslovgivning, som beskytter ofrene bedre end i dag. Den lov skal baseres på manglende samtykke. Det vil sige et grundlæggende princip om, at sex skal være frivilligt. Skriv under, og vær med til at lægge pres på regeringen.

Er det ikke frivilligt, er det voldtægt. Sådan lyder det fra Kirstine Holst, som selv har været udsat for en voldtægt:

”En samtykkebaseret voldtægtslovgivning vil sikre os retten til vores egen krop og forpligte os til at udvise ansvar for hinanden. Sex skal være frivilligt, og hvis det ikke er det, så er det voldtægt.”

Den nuværende lov lægger imidlertid vægt på, at der skal have været vold eller trusler om vold, før der er tale om voldtægt.

Amnesty har gennemgået samtlige afgjorte domme i voldtægtssager fra maj 2017 til maj 2018, og de viser, at der er et alt for stort fokus på, om voldtægtsofferet kæmpede imod eller sagde fra.

Loven tager ikke hensyn til, hvordan flertallet af ofre reagerer på et overfald; nemlig ved at stivne og være ude af stand til at råbe eller kæmpe imod.

I Kirstines situation, sagde hun faktisk fra, men:  

Mit ’nej’ havde ingen værdi under voldtægten og heller ikke under retssagen

Voldtægtsoverlever, Kirstine Holst

Er der ikke fysisk vold involveret, er det altså meget vanskeligt, for ikke at sige næsten umuligt, at bevise en voldtægt i Danmark som loven er i dag.

Din underskrift kan flytte regeringen fra et nej til et ja. Vi er så tæt på at have et flertal i Folketinget, så vi mangler bare det sidste pres fra befolkningen, før vi er i mål.

Kræv, at den danske voldtægtslovgivning fremover understreger det helt indlysende: Sex skal være frivilligt! 

Kirstine Holst taler til vores demonstration for en ny voldtægtslovgivning foran Christiansborg den 25. november 2018. 

Hvad er samtykke ikke

Der er mange myter og fordomme om, hvad en samtykkebaseret lov betyder i praksis. I denne video svarer vi på de tre hyppigste misforståelser:

Baggrund

I dag bliver kun et fåtal af voldtægter i Danmark anmeldt til politiet. Tal fra Justitsministeriet viser, at mere end 5.000 danske kvinder hvert år er udsat for voldtægt eller forsøg på det. I 2017 anmeldte 944 personer en voldtægt til politiet, og ud af de sager endte 94 med domfældelse.

10 europæiske lande, herunder England, Skotland, Tyskland, Belgien og Sverige har i dag en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Det vil sige, at begge parter i ord eller handling skal have udtrykt ønske om sex.

Samtykke er en menneskerettighed, som sikrer individet retten til sin egen krop. Den danske regering har i 2014 ratificeret Istanbulkonventionen. Det er Europarådets konvention, som skal beskytte kvinder mod vold. Den kræver, at voldtægt skal defineres som sex uden samtykke. Derfor er regeringen faktisk forpligtet til at lave denne lovændring.


Video: Sådan fik vi en ny voldtægtslov baseret på samtykke

Efter vi fik en ny voldtægtslov baseret på samtykke, besluttede Amnesty Danmark at lave en video om vores arbejde for at nå den forandring, vi ønskede. Ændringen af voldtægtsloven er nemlig et rigtig godt eksempel på, hvordan Amnesty arbejder med dokumentation, aktivisme og kommunikation. Se videoen og bliv klogere på, hvordan vi opnår vores resultater.

Opdateringer

24. november 2021: Absurd smuthul i samtykkelov bliver lukket

Endnu en god nyhed! Amnesty og 13 andre organisationer skrev et debatindlæg i protest mod et smuthul i den samtykkebaserede voldtægtslov.

Herefter kom meldingen om, at der er politisk flertal for at ændre loven og fjerne paragraffen “tilsnigelse til samleje”.

Læs om smuthullet i loven her >

13. august 2021: Samtykkeloven har styrket voldtægtsofres tillid til retssystemet

Tal fra Rigspolitiet indhentet af Radio4 viser en betydelig stigning i antallet af både voldtægtsanmeldelser og sigtelser i Danmark, siden den nye voldægtslov baseret på samtykke trådte i kraft.

Det viser, at flere kvinder i dag tør anmelde voldtægter, og at retssikkerheden for voldtægtsofre er styrket som følge af den nye lovgivning, mener Amnesty Danmark.

Læs om de første resultater af den nye lov her >

22. juni 2021: Voldtægtsofre kan få bistandsadvokat før anmeldelse

Gode nyheder! Nu vil et flertal i Folketinget øge voldtægtsofres tillid til retssystemet ved at sikre, at de fremover kan få adgang til en bistandsadvokat, inden de anmelder hos politiet. Her kan de få vejledning, før overgrebet bliver anmeldt til politiet, samt en opfølgende samtale efter retssagen.

For yderligere at styrke bistandsadvokatens rolle har Amnesty Danmark, i samarbejde med advokat Helle Hald og med støtte fra Trygfonden, igangsat kurser målrettet danske advokater, så de bedre kan støtte voldtægtsofre i Danmark.

Læs om bistandsadvokaternes rolle her >

14. januar 2021: Førstehjælpskursus skal give unge viden om voldtægt

Amnesty International Danmark udvikler i samarbejde med aktivist og konsulent Kirstine Holst et psykisk førstehjælpskursus ved voldtægt målrettet bystanders.

Førstehjælpskurset er støttet af Rådet for Offerfonden, og det bliver en del af en samlet undervisningspakke om voldtægt og samtykke målrettet ungdomsuddannelser. Samtykkeundervisningen er støttet af Roskilde Festival Fonden.

Læs mere om kurset her >

17. december 2020: GODE NYHEDER! DANMARK FÅR EN NY VOLDTÆGTSLOV

Fantastiske nyheder! I dag vedtog et enstemmigt Folketing en ny voldtægtslov, der bygger på samtykke.

”Et kæmpe skridt for ligestillingen”, mener Amnesty, der i over 12 år har kæmpet for bedre beskyttelse af voldtægtsofre.

Vi kan slet ikke få armene ned inde på kontoret! Tusind tak til alle jer, der skrev under på vores underskriftindsamling, aktivisterne og sidst men ikke mindst de modige voldtægtsoverlevere, som har delt deres historier med os. Vi kunne ikke have gjort det uden jer!

Læs om den store sejr og vejen dertil her >

16. december 2020: Amnesty roser politiforlig: Vil styrke kampen imod voldtægt

Som en del af det nye politiforlig bliver der sat ressourcer af til at ruste politi og anklagemyndighed til bedre at håndtere voldtægt og vold i nære relationer.

Det var en del af Amnestys anbefaling i vores rapport fra 2019, så vi er meget glad for den nye udvikling.

Læs om politiforliget her >

28. oktober 2020: Amnesty nærlæser udkast til ny voldtægtslov

Amnesty Danmark nærstuderede udkastet til Danmarks nye voldtægtslov og pegede i sit høringssvar på en række områder, som kan forbedres, hvis voldtægtsofre skal have den bedst mulige retssikkerhed.

Læs høringssvaret her >

10. september 2020: Amnesty starter ny aktion for bedre seksualundervisning

En ny del af kampagnen er gået i gang. Nu med fokus på obligatorisk og timefastsat seksualundervisning, hvor eleverne bliver undervist i samtykke og kropslig selvbestemmelse. Der skal ske en kulturændring. Kun sådan kan vi forebygge seksuel vold og bekæmpe skadelige kønsstereotyper!

Se aktionen for en bedre seksualundervisning her >

5. maj 2020: 1338 danskere har skrevet et brev til justitsminister

Kirstine Holst er en af de 1.338 danskere, der har skrevet et brev til justitsminister, Nick Hækkerup, med opfordringen om, at en kommende voldtægtslov skal bygge på samtykke.

Læs hendes brev her >

23. marts 2020: Amnesty har givet anbefalinger til ny lov om voldtægt

Amnesty har indgivet høringssvar til en kommende dansk voldtægtslov.

Her kan du læse vores anbefalingertil, hvordan en ny lov bedst sikrer menneskerettighederne og retssikkerheden for voldtægtsofre i Danmark.

22. oktober 2019: FN-kritik af Danmark for håndtering af voldtægt, ghettolov og behandling af interkønnede

Danmark møder kritik fra FN for håndteringen af voldtægter, utilstrækkelig seksualundervisning, den såkaldte ghettolov og interkønnedes manglende rettigheder. Amnesty, der har givet anbefalinger til komitéen, hilser kritikken velkommen.

Læs om FN’s kritik her >

5. marts 2019: Amnesty-rapport dokumenterer udbredt voldtægtskultur i Danmark

Straffrihed, en forældet lovgivning og kønsstereotyper og myter i retssystemet står i vejen for retfærdighed for voldtægtsofre i Danmark. Det er konklusionen i Amnesty Internationals nye rapport om voldtægt i Danmark”Give us respect and justice! Overcomming barriers to justice for women rape survivors in Denmark”.

Læs Amnestys anbefalinger og download rapporten her >

8. februar 2019: Europa indfører nye voldtægtslove på stribe

En række grove voldtægtssager har rystet flere lande i Europa og sat spørgsmålet om bedre beskyttelse af voldtægtsofre på dagsordenen. Sidste år indførte Island og Sverige en samtykkelov, og Spanien ser ud til at følge trop

Læs om udviklingen i Europa her >

8. februar 2019: Voldtægtsoverlevere og Amnesty overleverede underskrifterne

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fik overrakt knap 50.000 underskrifter af voldtægtsoverleverne Liva Agger Jørgensen og Kirstine Holst, der ligesom Amnesty og de mange danskere ønsker en samtykkebaseret voldtægtslovgivning.

”Et godt og bevægende møde med Amnesty og de modige ofre,” sagde Søren Pape Poulsen.

Læs om overleveringen her >

23. november 2018: Demonstrationer landet over for en ny voldtægtslov

Søndag den 25. november 2018 var der demonstrationer i de fire største danske byer for en ny voldtægtslovgivning, der beskytter ofrene bedre.

Kravet er en lov, der baserer sig på samtykke: Sex skal være frivilligt, ellers er det voldtægt. Over hele Europa kæmper kvinder i øjeblikket for de samme forandringer.

Læs om demonstrationerne her >